01
07 2021
206

Simplificarea eliberării actelor permisive pentru reconstrucţia caselor particulare în Chișinău

În mun. Chișinău poate fi permisă elaborarea şi eliberarea actelor permisive pentru construcţia şi reconstrucţia caselor de locuit particulare, inclusiv a construcţiilor auxiliare pe terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, situate în subzonele de tip „Re” (subzona destinată pentru revitalizare economică şi socială în perspectivă). Prevederea va fi aplicabilă în condițiile aprobării de către Consiliul municipal Chișinău (CMC) a proiectului deciziei cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive aceste terenuri, propus pentru consultări publice.
 

Autorii proiectului susțin că acesta a fost elaborat în scopul satisfacerii multiplelor cereri și cerinţe stringente de îmbunătăţire a condiţiilor locative ale locuitorilor mun. Chişinău - proprietari de terenuri şi construcţii particulare (case de locuit individuale) din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, care se referă la imposibilitatea obţinerii actelor permisive pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a imobilelor locative private, care în majoritatea cazurilor au un termen de exploatare depăşit.

 
Totodată, aprobarea inițiativei va exclude contrazicerile, necorespunderile reglementărilor documentaţiei de urbanism în vigoare, şi anume a prevederilor din Planului Urbanistic General (PUG) în raport cu Regulamentul local de urbanism (RLU) pentru o parte din zonele ocupate cu construcţii particulare mici. De exemplu, RLU prevede că normele de zonare în cazul subzonelor de tip „Re” nu trebuie să fie rigide, lăsând proiectantului libertatea de negociere a planului cu administraţia, iar PUG al oraşului Chişinău stabilește că în zonele respective pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a imobilelor locative private, este necesară elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale.
 
În același timp, simplificarea procedurilor corespunzătoare va reduce tensiunile din rândul populaţiei urbei faţă de problemele legate de construcţii, va facilita pozitiv activitatea executivului implicat în domeniul respectiv, va avea un impact socio-economic favorabil asupra societăţii.
 
 Proiectul prevede că obiectivele autorizate pentru proiectare şi construire trebuie să corespundă destinaţiei funcţionale a terenurilor proprietate privată şi prevederilor RLU al oraşului Chişinău, iar reglementările urbanistice – condiţiile de amplasare, echipare si configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului –  celor prevăzute de codurile „R2” şi „R3” (subzonele locuinţelor particulare P-P+2E) din Regulamentul local de urbanism.
 
În cazul aprobării deciziei în redacția propusă de autori, pentru teritoriile sub acţiunea subzonei de tip „Re”, amplasate în afara perimetrelor cartierelor rezidențiale cu regim mic de înălţime sau situate la frontul stradal al arterelor importante de transport a localităţii, certificatele de urbanism pentru proiectare vor fi eliberate numai după întocmirea şi aprobarea conform legislaţiei în vigoare a planurilor urbanistice zonale. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.