15
07 2020
7441

Sistemul unitar de salarizare: sporuri cu caracter specific

La 1 septembrie 2020 va intra în vigoare Legea nr. 130 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Amintim, aceasta a fost adoptată de Guvernul RM prin angajarea răspunderii față de Parlament.
 
Astfel, art.11 din Legea nr.270 care stabilește în momentul de față limitarea sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar va fi abrogat1, iar art.17 (Sporuri cu caracter specific) va fi expus în următoarea redacție:
 
„Articolul 17. Sporuri cu caracter specific

(1) Personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal în modul stabilit de Guvern. Pentru autoritatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar, modul de acordare a sporului cu caracter specific se aprobă de Biroul permanent al Parlamentului.

 

(2) Suma anuală a sporurilor cu caracter specific incluse în partea variabilă a salariului lunar nu va depăși:
 

a) pentru personalul din domeniile învățământului, cercetării, culturii, tineretului, sportului, asistenței sociale – 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 
b) pentru personalul din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 
c) pentru personalul medical din autoritățile/instituțiile/ structurile medicale și din instituțiile de asistență socială – 30% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 
d) pentru personalul din autoritatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar – 40% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific.

 

(3) Pentru autoritățile responsabile de administrarea veniturilor fiscale și vamale și responsabile de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, limitele sporurilor cu caracter specific se aprobă de Guvern.”

Legea nr.130 a fost publicată ieri, 14 iulie 2020, în Monitorul Oficial.

_________________________________________

1 Articolul 11. Limitarea sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar

(1) Suma anuală a sporurilor incluse în partea variabilă a salariului lunar nu va depăși:

a) pentru autoritățile publice din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice – 30% din suma anuală a salariilor de bază stabilite la nivel de autoritate publică;b) pentru alte unități bugetare – 20% din suma anuală a salariilor de bază stabilite la nivel de autoritate publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru autoritățile responsabile de administrarea veniturilor fiscale și vamale și responsabile de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, limita sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar se aprobă de Guvern.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru autoritatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar, limita sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar se stabilește în mărime de până la 50% din suma anuală a salariilor de bază stabilite la nivel de autoritate publică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.