26
06 2020
1874

Situațiile financiare vor fi prezentate până la 30 iunie

Amintim contribuabililor că obligația de prezentare a situațiilor financiare individuale și situațiilor financiare consolidate pentru anul 2019 urmează a fi prezentate până la 30 iunie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale. Transferarea termenului de prezentare este reglementat prin Legea nr. 69   din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art. XXVII).
 
Reamintim că, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287, situațiile financiare urmau a fi prezentate până la 30 aprilie.  Conținutul situațiilor financiare individuale este prevăzut în art. 21 din Legea nr. 287. Astfel, în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte: situații financiare prescurtate; situaţii financiare simplificate și situaţii financiare complete.
 
Menționăm că și Biroul Național de Statistică a anunțat că indicatorii din situațiile financiare individuale ale agenților economici – entități comerciale și organizații necomerciale pot fi vizualizați prin intermediul unei aplicații lansate de autoritate. Aceasta permite vizualizarea:
 
 • Veniturilor din vânzări
 • Rezultatului din activitatea operațională: profit (pierdere)
 • Profitului (pierderii) până la impozitare
 • Profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune
 • Total active imobilizate
 • Total active circulante
 • Total active
 • Total capital propriu
 • Total datorii pe termen lung
 • Total datorii curente
 • Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune.
 
Pentru a examina indicatorii, este necesar ca contribuabilul să parcurgă următorii pași
 
 1. Introducerea codului IDNO/codului fiscal sau CUIIO (cod unic de identificare a întreprinderilor și organizațiilor) 
 2. Selectarea anului raportării 
 3. Introducerea codului generat din imagine (se introduce unul nou pentru fiecare căutare) 
 4. Identificarea.
 
Serviciul de vizualizare a principalilor indicatori din situațiile financiare individuale ale agenților economici poate fi accesat pe pagină a site-ului www.statistica.gov.md, fiind disponibile datele din anii 2015-2018.
 
Recomandăm să examinați și: 
 
 
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.