17
12 2021
130

SMART MOLDOVA 2030

Scopul Strategiei de Specializare Inteligentă a Republicii Moldova - SMART MOLDOVA 2030, elaborarea căreia a fost inițiată de către Ministerul Educației și Cercetării, este crearea în RM a unui ecosistem dinamic de cercetare-inovare, puternic conectat cu mediul antreprenorial, cu mecanisme permanente de comunicare transversală în vederea reflectării rapide și cuprinzătoare a rezultatelor cercetării științifice și pregătirii academice în competitivitatea mediului de afaceri și în performanța economică a țării, oferind soluții la adresa provocărilor societale, susțin autorii.
 
În anunțul privind elaborarea proiectului Strategiei se menționează că, în rezultatul realizării măsurilor din Strategie, până în 2030 Moldova va deveni o țară cu o economie bazată pe cunoaștere, competitivă, sustenabilă și integrată în lanțurile valorice internaționale, cu o societate rezilientă, digitalizată și predispusă spre inovare.
 
Implementarea prevederilor Strategiei va asigura concentrarea investițiilor publice alocate domeniilor de Cercetare-Inovare și evitarea fragmentării dintre diferite instrumente de sprijin și investiții. Acest deziderat se consideră extrem de important în condițiile în care Moldova alocă doar 0,23% din PIB pentru finanțarea activităților din acest domeniu, pe când la nivelul UE acest indicator constituie 2,2%.
 
Totodată, va fi depus un efort pentru sporirea competitivității ÎMM prin dezvoltarea capacităților interne de inovare; diversificarea tehnologică și transferului rezultatelor activităților de cercetare în activitățile practice de producere; revigorarea sectoarelor economice tradiționale prin activități cu valoare adăugată mai înaltă.
 
Experții consideră că activitățile lansate în contextul specializării inteligente vor deschide calea pentru implementarea unui șir de proiecte distincte de cercetare și inovare și vor facilita accesul pe piață și poziționarea produselor inovatoare, care este un factor-cheie de sporire a competitivității sectorului privat. Aceasta, la rândul său, va determina sporirea resurselor financiare naționale alocate pentru cercetare-dezvoltare prin atragerea de capital din sectorul privat.
 
Totodată, Moldova va obține șansa de a dobândi un avantaj competitiv real, identificând nișe noi sau integrând noile tehnologii în cadrul industriilor tradiționale și exploatarea potențialului „inteligent" al acestora.
 
Pentru a fi incluse în Strategie, propunerile suplimentare sunt așteptate până la 12 ianuarie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.