05
07 2018
695

Сoordonarea proceselor în domeniul imigrării şi emigrării străinilor

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede actualizarea şi eficientizarea activității Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului, creată în anul 2010. Autoritățile își doresc o mai bună coordonare a proceselor în domeniul imigrării şi emigrării străinilor, sistemului de azil, apatridiei, integrării străinilor în țară, prevenirii şi combaterii șederii ilegale, actualizarea şi eficientizarea activității Comisiei şi revizuirea componenţei acesteia. Astfel, activitatea Comisiei este organizată sub autoritatea ministrului afacerilor interne, în calitate de președinte executiv. În componența Comisiei vor mai intra reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Serviciului de Informații și Securitate, Agenției Servicii Publice, Biroului Relații Interetnice, Biroului migrație şi azil, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General de Poliție și Biroului Național de Statistică. Totodată, în cadrul Comisiei va fi creat un Grup consultativ din care vor face parte reprezentanți ai Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, Parlamentului, Congresului Autorităților Locale etc. Crearea Grupului va contribui la creșterea gradului de transparență a deciziilor și a activităților, va asigura o mai bună conștientizare la nivel național și internațional a problematicilor abordate în cadrul ședințelor, va spori participarea societății civile la rezolvarea deficiențelor precum și va genera asimilarea bunelor practici și a expertizei în domeniu. Potrivit Regulamentului privind activitatea Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației şi azilului, aceasta reprezintă un organ consultativ permanent, de monitorizare și coordonare a unor activități ce țin de domeniul imigrării şi emigrării străinilor în/din Republica Moldova, sistemului de azil, apatridiei, integrării străinilor în țară, prevenirii şi combaterii șederii ilegale și aplicării unitare și coerente a politicilor statului în acest domeniu. Comisia contribuie la coordonarea activităţilor şi cooperarea între instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi organizaţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul gestionării migraţiei, în vederea aplicării prevederilor legislaţiei internaţionale şi naționale, care reglementează procesele migraționale şi protecția migranţilor, solicitanților protecției internaționale. De asemenea, Comisia efectuează analiza evoluţiei şi dinamicii proceselor migraționale, a situației cu privire la azil, apatridie şi integrare a străinilor pe plan intern şi extern şi eventualul impact al acestora asupra raporturilor sociale, economice etc. Ea mai propune soluţii ce ţin de redresarea situaţiei migraţionale în Republica Moldova, de introducerea standardelor internaţionale şi de practicile avansate în domeniu, precum și îndeplinește alte funcții. Implementarea proiectului se va efectua în limitele mijloacelor financiare stabilite în bugetul de stat și nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare. Reamintim că Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect de lege ce prevede sistematizarea prevederilor legale din domeniul migrației de muncă într-o singură lege, fiind comasate Legea nr.180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă și Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.