06
02 2017
3447

Spor pentru funcționari

Funcționarii vor primi spor pentru participarea în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat. Legea ce se referă la modificarea unor aspecte de salarizarea funcționarilor publici a fost publicată în Monitorul Oficial Nr.30-39 din 03.02.2017. Astfel, urmează a fi completat art.29 din Legea cu privire la salarizarea în sectorul bugetar, care prevede condițiile pentru care personalul unităţilor bugetare salarizat în baza Reţelei tarifare unice beneficiază de sporuri la salariul de bază, cu un nou alineat, ce stipulează acordarea sporului și în cazul participării acestora în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat. Totodată, se va modifica și Articolul 25 din Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008. Astfel, funcționarul public va avea dreptul să fie implicat, prin cumul, pe lângă activităţile ştiinţifice, didactice, de creaţie, de reprezentare a statului în societăţile economice și în participarea în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat. De asemenea, conform noilor prevederi, angajații din ministere și din alte autorități publice vor avea dreptul, pe lângă crearea consiliilor consultative, comisiilor specializate și a grupurilor de lucru, să participle în cadrul proiectelor menționate. În acest sens va fi modificat articolul 27 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Mărimea, în procente, a sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență și categoriile de personal care beneficiază de acesta, se stabilesc de Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.