11
10 2019
958

Sporirea transparenței utilizării banilor publici

Autoritățile administrației publice, în funcție de specificul activității acestora, vor fi obligate să publice pe pagina web oficială datele/informația privind devizul de cheltuieli pentru evenimentele publice organizate a căror valoare depășește suma de 50 mii lei. Această prevedere se conține în proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea HG nr.188/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet (Regulament) înaintat pentru consultări publice de Cancelaria de Stat. Altă completare la Regulament recomandă autorităților administrației publice locale să plaseze în meniurile de nivelul unu ale paginilor web oficiale informația privind adresa URL (link) a Registrului de stat ale actelor locale. În caz că modificările propuse vor fi susținute de Guvern, pe paginile web oficiale vor fi plasate (în mod obligatoriu) rapoartele trimestriale și anuale privind devizul și sursele de finanțare a cheltuielilor pentru vizitele oficiale/deplasările de serviciu în străinătate ale conducătorilor, funcționarilor și delegațiilor oficiale ale autorităților/instituțiilor publice. Se mai propune ca prevederile Regulamentului referitoare la paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet să se aplice, în mod corespunzător, și instituțiilor publice fondatori ale căror sunt autoritățile administrației publice centrale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.