17
03 2017
1111

Strategia Națională privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021, propusă spre consultare

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a propus spre consultare proiectul Planului Naţional de Acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021. Scopul principal al Planului naţional de acţiuni constă în identificarea acţiunilor prioritare pe piaţa muncii, bazându-se pe analizele efectuate privind situaţia pe piaţa muncii şi propunerile parvenite de la autorităţile publice centrale competente, resursele financiare şi umane disponibile în vederea soluţionării problemelor din domeniu. Conform documentului, acţiunile Strategiei sunt bazate pe următoarele 4 priorităţi: • crearea oportunităţilor de angajare formală, non discriminatorie şi productivă, • dezvoltaea capitalului uman pentru şanse sporite la angajare, • o mai bună guvernare a pieţii muncii • valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă. Astfel, măsurile întreprinse se vor axa pe facilitarea accesului la credite pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prin acordarea garanţiilor financiare, stimularea creării şi dezvoltării parteneriatelor de afaceri, finanţarea afacerilor create şi gestionate de femei, dezvoltarea mecanismului de reintegrare a migranţilor reveniţi în ţară. Totodată, acţiunile vor fi îndreptate către stimularea angajării tinerilor specialişti cu studii pedagogice, extinderea şi dezvoltarea reţelei de parcuri industriale, elaborarea Standardelor Ocupaţionale etc. O bună parte a acţiunilor vor avea drept scop stimularea angajării în domeniul agroindustrial şi anume realizarea campaniilor de conştientizare şi informare a agenţilor economici cu privire la subvenţionarea agricultorilor, creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul agroturismului, crearea grupurilor de producători din domeniul vegetal şi apicol şi altele. Strategia prevede înfiinţarea unui observator al pieţii muncii pentru efectuarea analizelor în domeniul economic, ocupării forţei de muncă, demografie, resurse umane şi prognozelor pieţei muncii. Măsurile incluse în planul menţionat au drept scop soluţionarea problemelor din sistemul ocupaţional, precum necompetitivitatea forţei de muncă, infrastructura slab dezvoltată în sectorul rural ce creează dezechilibrul pe piaţa forţei de muncă în aspect de mediu urban/rural, scăderea populaţiei active ca urmare a migraţiei şi reducerii sporului demografic al populaţiei, şomajul înalt în rândul tinerilor etc. Potrivit documentului, costurile totale necesare implementării Planului de acţiuni vor fi de 1,21 mil. lei, dintre care 1,07 mil. lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 49,6 mii lei din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 95,7 mii lei din surse externe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.