Știri

Subvenții în avans pentru activități non-agricole

Până la data de 22 august 2020 se va derula cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, comunică Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Începând cu 1 iunie curent, persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non-agricole pot aplica pentru obținerea subvențiilor în avans. AIPA amintește că măsura Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole cuprinde următoarele tipuri de investiții: - proiecte de înființare și renovare a atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie; - înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor; - înființarea taberelor de odihnă pentru copii; - construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio; - construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală; - păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale; - dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural. Valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care creează sau dezvoltă activități non-agricole. Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele: - implementarea proiectului într-o localitate rurală; - au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute; - implementarea proiectului nu va depăși 24 luni. Lista documentelor privind depunerea și obținerea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural poate fi consultată aici. Examinarea cererilor de acordare a subvențiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament. Evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, vor fi realizate de către Comisia de evaluare și selecție.via | aipa.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

722 vizualizări

Data publicării:

03 Iunie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon