13
06 2019
873

Subvențiile în avans: rezultatele apelului III

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) informează că, după derularea celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, au fost recepționate 21 de dosare, examinate de către Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Trei dosare au fost declarate neeligibile de către Direcția administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor prevăzute în cadrul normativ. Astfel, Comisia de evaluare și selecție a examinat și evaluat 18 dosare. Spre finanțare au fost acceptate 13 dosare, altele trei fiind declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minimum trei cereri de oferte. Alte două dosare de solicitare a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș, urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM. Cele mai multe cereri de subvenționare, total cinci, sunt depuse în cadrul submăsurii nr. 2 (Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole) în cadrul căreia producătorii agricoli planifică efectuarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale pe o suprafaţă de cca 16 ha. Agricultorii solicită și subvenționarea investițiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice. Cu suportul statului prin subvenții în avans vor fi dezvoltate trei afaceri noi în acest domeniul (sectorul apiloc, creșterea animalelor și creșterea prepelițelor). În top mai sunt solicitările subvențiilor în avans pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), urmând a fi înființate trei sere, cu o suprafață totală de 1,8 ha, alte două obiective investiționale urmează a fi implementate în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare. AIPA menționează că și în acest apel femeile fermieri au depus mai multe dosare, astfel că ponderea din totalul dosarelor depuse constituie 62% (opt dosare), iar 38% (cinci dosare) din afaceri urmează a fi administrate de tineri fermieri. Aportul statului pentru dezvoltarea celor 13 start-up-uri urmează a fi de cca 8,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural. Conform datelor, în cadrul proiectelor ce urmează a fi dezvoltate se planifică efectuarea investițiilor totale de peste 11 mil. lei, iar acestea vor genera crearea a peste 50 de locuri de muncă noi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.