11
11 2020
573

Subvenționarea în avans pentru sporirea nivelului de trai în mediul rural

În perioada 2 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2021, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), în cadrul celui de al III-lea apel, recepţionează  cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate perfecționării şi dezvoltării infrastructurii publice rurale.
 
După cum anunță AIPA, anual vor fi subvenționate trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Fond). Pentru fiecare dintre măsurile menționate alocația financiară anuală din Fond va constitui 5%, ceea ce reprezintă circa 50 mil. lei.

 

Astfel, măsura nr.1 se referă la îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale și extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare. 

 

Măsura nr.2 ține de renovarea și dezvoltarea localității rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

- reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;

- renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;

- crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;

- crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

 

Pentru măsurile 1 și 2 subvenția acordată va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 mil. lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestor două măsuri vor fi autoritățile publice locale de nivelul I.

 

Măsura nr. 3 urmărește scopul diversificării economiei rurale prin activități non-agricole și cuprinde următoarele tipuri de investiții:

- înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;

- înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;

- înființarea taberelor de odihnă pentru copii;

- construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;

- construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;

- păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;

- dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

 

Pentru măsura 3 cuantumul subvenției acordate  va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 mil. lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi persoanele juridice și fizice înregistrate în conformitate cu legislația națională și care creează sau dezvoltă activități non-agricole.

 

 Condițiile de bază pentru solicitarea subvențiilor în avans sunt:

  • implementarea proiectului într-o localitate rurală;
  • un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;
  • implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

 

Lista documentelor necesare pentru obținerea subvențiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural.  

 

Proiectele vor fi evaluate și selectate de Comisia de evaluare și selecție, în baza Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.