27
06 2019
1739

Superficia şi locaţiunea terenurilor în mun. Chișinău

Primăria mun. Chișinău propune spre consultare publică proiectul de decizie despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale. Documentul este elaborat în contextul intrării în vigoare, la 1 martie curent, a Codului civil modernizat, prin care a fost instituit un drept de superficie asupra terenului care aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul B şi C al registrului bunurilor imobile. Astfel, necesitatea elaborării proiectului de decizie constă în stabilirea mecanismului de acordare a împuternicirilor necesare încheierii contractelor vizate şi încasării plăţilor de la titularii drepturilor pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor private la bugetul public al municipiului. Potrivit documentului, contractele de superficie pe perioada de funcţionare prezumată a bunului imobil şi contractele de locaţiune pe o perioadă nedeterminată, inclusiv cu dreptul de a institui servituţi şi alte condiţii necesare, precum şi contractele adiţionale de cesiune a drepturilor şi obligaţiilor cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B și C al registrului, vor fi încheiate de autoritatea executivă a administrației publice locale. Totodată, dacă va fi necesară instituirea dreptului de superficie/locaţiune doar asupra unei părţi a terenului necesară pentru deservirea bunului imobil, aceasta se va stabili la propunerea şi conform soluţiei urbanistice elaborate de către Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, coordonată cu viceprimarul de ramură. În cazul construcţiilor provizorii înregistrate şi expirării arendei provizorii, Direcţia va asigura încheierea contractelor de locaţiune cu persoanele în drept pe o perioadă nedeterminată. Potrivit datelor din nota informativă, în municipiul Chișinău sunt cel puţin 800 de mii de titulari de drepturi de proprietate privată asupra bunurilor imobile, la nivel de construcţie sau încăpere, amplasate pe terenuri proprietate publică a mun. Chişinău. Recomandările pentru proiectul de decizie pot fi expediate până la data de 8 iulie pe adresa directiafunciara@pmc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.