19
11 2020
449

Suport pentru mediul de afaceri: amendarea a două acorduri de finanțare cu Banca Mondială

Guvernul a aprobat ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP).
 
Amendamentele respective au drept scop extinderea obiectivelor inițiale a proiectului axate pe îmbunătățirea colectării veniturilor, serviciilor prestate contribuabililor și conformării fiscale, prin sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în implementarea măsurilor de suport pentru mediul de afaceri,  inclusiv în vederea menținerii nivelului de ocupare a forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19.

 

În acest sens, se urmărește restructurarea componentelor proiectului care vor contribui la implementarea celor două programe de susținere a activității de întreprinzător: Mecanismul de subvenționare a plăților salariale și Programul de rambursare a TVA.

Menționăm că, bugetul total al proiectului și aranjamentele de management financiar rămân neschimbate, fiind replanificată suma de 15 milioane dolari SUA sau 75% din finanțarea inițială a băncii în 20 de milioane dolari SUA pentru sprijinirea Guvernului în implementarea măsurilor anticriză.

 

Astfel, prin prisma măsurilor propuse, se urmărește creșterea nivelului de bunăstare a cetățenilor, îmbunătățirea climatului de afaceri și sporirea competitivității acestuia, modernizarea sistemului de administrare fiscală și fortificarea capacităților de colectare a veniturilor la bugetul public național.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.