23
10 2017
656

Suport pentru raioanele afectate de calamitățile naturale

Monitorul Oficial din 20 octombrie publică decizia Guvernului privind eliberarea de către Agenția Rezerve Materiale, cu titlu de deblocare, din rezervele materiale de stat consiliilor raionale Drochia și Fălești a materialelor de construcţie în sumă totală de 856,736 mii lei, pentru lichidarea consecinţelor calamităților naturale din 26 iunie 2017. Este vorba de ardezie, cherestea, sticlă de constructive, care vor fi utilizate , inclusiv, pentru reabilitarea acoperișului Şcolii sportive din Drochia, dar și altor instituții și case, ce au fost afectate de calamitate. Totodată, din rezervele de mobilizare vor fi eliberate Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” și Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” piloni din beton armat, cabluri și izolatoare în sumă totală de 927,524 mii lei, pentru restabilirea rețelelor electrice deteriorate în urma calamităților naturale din 20-21 aprilie 2017. Ministerul Finanţelor va achita Agenției Rezerve Materiale, din fondul de intervenție al Guvernului, costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat și de mobilizare în sumă de 1784,26 mii lei. Guvernul recomandă consiliilor raionale Drochia și Fălești să întreprindă măsurile ce se impun pentru recepţionarea, transportarea, distribuirea şi monitorizarea utilizării, conform destinaţiei, a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat. Controlul asupra executării acestei decizii se pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor. Eliberarea bunurilor se face în baza Legii privind rezervele materiale de stat și Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului. În bugetul pentru anul 2017 fondul de intervenție al Guvernului este preconizat în sumă de 20 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.