11
01 2016
1851

Supravegherea sanitară de stat a aprovizionării cu apă potabilă va fi intensificată

Managementul calității apei din punct de vedere al protecției umane va fi eficientizat. Ministerul Sănătății(MS) a elaborat, în acest sens, proiectele a trei regulamente privind supravegherea sanitară de stat a aprovizionării cu apă potabilă. Astfel, Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile stabilește parametrii, când apa potabilă poate fi considerată sanogenă și curată. Și anume, dacă la ieșirea din rezervorul de înmagazinare în 95% din probele prelevate lipsesc bacteriile coliforme și alte microorganisme. Regulamentul va fi aplicat sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei, instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile, instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă, surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară, precum și fântânilor şi instalaţiilor de apă potabilă de folosinţă publică sau comercială. Cel de-al doilea, este Regulamentul privind procedura de autorizare sanitară a producţiei, distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile. Acesta prezintă modalitatea de autorizare sanitară pentru sisteme publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. Autorizația va fi eliberată pe un termen de 5 ani. Nu va fi supusă autorizării sanitare apa preluată dintr-un mediu natural pentru consumul personal. Și cel de-al treilea - Regulamentul sanitar pentru sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă. Scopul, pe care îl urmărește este asigurarea cu apă potabilă bună a populaţiei din comunităţile, aprovizionate de la sistemele mici de alimentare cu apă potabilă. Regulamentul se va aplica sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă, în stare funcţională sau proiectate, care furnizează mai puţin de 200 metri cubi în medie pe zi sau care deservesc comunităţi mai mici de 2000 persoane şi servesc pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei în apă potabilă şi menajeră. Acest regulament stabilește cerinţe de sănătate publică faţă de calitatea apei, alegerea locului de amplasare, amenajarea şi exploatarea instalaţiilor de captare, acumulare şi de distribuire a apei şi a teritoriului aferent. Calitatea neconformă a apei de băut, precum relevă MS, are un impact considerabil asupra sănătăţii populaţiei din Moldova şi condiţionează până la 10% din bolile infecțioase a persoanelor, inclusiv bolile diareice acute, hepatita virală A, precum şi boli cronice digestive, litiaza urinară, fluoroza dentară, afecţiuni ale sistemului imunitar. Conform datelor de monitorizare a calităţii apei potabile, în anul 2014 au fost neconforme prevederilor normelor sanitare privind calitatea apei potabile la parametrii microbiologici aprobate printr-o decizie a Guvernului din 2007, în medie 9,2% din probele de apă prelevate din apeductele comunale urbane alimentate din surse subterane, 3,4% probe de apă din apeductele comunale urbane alimentate din surse de suprafaţă şi 17,6% probe de apă din apeductele comunale rurale. Costuri suplimentare, altele decât cele prevăzute în bugetul de stat, legate de elaborarea şi implementarea proiectului dat nu sunt necesare, întrucât condiţiile impuse de documentul nominalizat nu necesită dotări cu utilaj sofisticat şi tehnologii noi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.