23
06 2020
973

Susținerea sectorului zootehnic: plăți directe per cap de animal

Diminuarea continuă a efectivelor de animale și a productivității acestora, precum și creșterea riscului de asigurare a securității alimentare a țării a impus necesitatea elaborării unui mecanism de susținere a sectorului zootehnic prin acordarea subvențiilor. În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal (Regulament) care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern.
 
Prin intervenția propusă este preconizată asigurarea:
  • creșterii numărului de exploatații zootehnice autorizate ca urmare a înregistrării fermelor din rândurile deținătorilor casnici;
  • creșterii numărului de animale exploatate ca urmare a stopării sacrificării animalelor și a interesului de a deține un număr mai mare de animale;
  • creșterii productivității medii a șeptelului de animale, ca urmare a interesului de a deține animale mai productive pentru care sprijinul statului este mai mare.
 
Totodată, un alt rezultat prognozat ține de majorarea volumului de producție animalieră ca urmare a atingerii indicatorilor indicați anterior și, în final, asigurarea unităților de procesare cu materie primă de origine animalieră autohtonă.
 
În contextul atingerii obiectivelor de dezvoltare a sectorului zootehnic, Regulamentul prevede, în primul rând, susținerea crescătorilor de animale prin acordarea plăților directe per cap de animal. Distribuirea sprijinului se va efectua în baza unor criterii clare, care condiționează atât o activitate legală și transparentă, cât și o dezvoltare a activității vizate. Stabilirea mărimii sprijinului pentru fiecare cap de animal în parte se va realiza în funcție de valoarea genetică a animalului exploatat, dar și nivelul de productivitate al acestuia.
 
Autorii au stabilit și indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea implementării măsurilor. Printre acestea sunt înregistrarea a cel puțin 5 ferme de creștere a bovinelor pe an și cel puțin 15 ferme de creștere a ovinelor/caprinelor pe an. Se prognozează majorarea anuală a efectivului de bovine în fermele zootehnice cu cel puțin 5% (cu sporirea producției de lapte la vaci cu 2 %, iar a cărnii de bovine – cu 4%), de ovine în cu cel puțin 10 % și de caprine - cu cel puțin 5 % (majorarea volumului de lapte oi/capre – 3%, carne – 2%).
 
Conform calculelor preliminare, impactul financiar al plăților directe va constitui circa 60-62 mil. lei, dintre care 33-35 mil. lei vor fi adresate pentru fermele de bovine și 25-27 mil. lei – pentru fermele de ovine și caprine. Se așteaptă că măsurile întreprinse vor asigura aplicarea de către agenții economici a tehnologiilor moderne de creștere a animalelor, cu utilizarea materialului genetic performant, selecționat și omologat.
 
Conform statisticii oficiale, la sfârșitul anului 2019 în RM activau 203 ferme de bovine (care au înregistrată o formă juridică de organizare GȚ, SRL, CAP, altele) în care erau întreținute circa 28,5 mii capete de animale, iar altele aproape 100 mii capete – în gospodăriile casnice, unde sunt implicați peste 25 mii deținători de animale.
 
În cazul fermelor de ovine și caprine, numărul acestora în aceeași perioadă era de 187 unități cu circa 53,8 mii capete de animale, celelalte circa 632 mii capete fiind întreținute în gospodăriile casnice, unde numărul de deținători de animale se estimează la peste 50 mii.
 
Experții prognozeazărealizarea cu succes a măsurilor propuse va asigura în 5-7 ani de intervenție nu doar dublarea numărul de ferme zootehnice, dar și creșterea dimensiunilor acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.