06
02 2014
1307

Susținerea familiilor cu copii rămîne a fi o prioritate majoră a statului, a accentuat Valentina Buliga.

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a completat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, operînd majorări ale acestora în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2014 și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014. Astfel, în scopul susținerii familiilor la nașterea copiilor, începînd cu 01 ianuarie 2014 cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea primului copil va constitui 3100 lei, iar pentru naşterea fiecărui copil următor - 3400 lei. În premieră această indemnizație va fi acordată atît persoanelor asigurate, cît şi celor neasigurate. Astfel, pentru majorarea cu 500 lei a cuantumului indemnizaţiilor unice la naşterea copilului, în cazul persoanelor neasigurate și asigurate în bugetul de stat au fost preconizate mijloace financiare în cuantum de 19,1 mil.lei. De asemenea, pentru majorarea cu 100 lei a cuantumului indemnizației lunare pentru întreținerea copilului pînă la atingerea vîrstei de 1,5 ani, pentru persoanele neasigurate, în bugetul de stat au fost planificate mijloace financiare în cuantum de 36,0 mil.lei. Pentru majorarea plafonului minim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului pînă la 3 ani, în cazul persoanelor asigurate în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost preconizate 8,0 mil. lei. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei doamna Valentina Buliga a menționat că aceste majorări sunt operate în scop de a susține familiile cu copii și maternitatea în Republica Moldova. Promovarea politicilor active de stimulare a numărului de naşteri prin susţinerea şi încurajarea femeilor, inclusiv pentru naşterea celui de-al doilea, de-al treilea copil, precum şi examinarea posibilităţilor de mărire a pachetului de privilegii acordate familiilor cu copii, este una din sarcinile prioritare ale Guvernului, a mai menționat dna ministru. În prezent, indemnizaţiile reprezintă principalul suport economic din partea statului pentru familiile cu copii, şi este exprimat sub formă de plăţi unice sau periodice acordate pentru naşterea, îngrijirea şi întreţinerea copilului, în funcţie de vîrsta copilului şi de nivelul veniturilor familiei.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.