19
04 2019
671

SV a procurat noua versiune a soft-ului Asycuda World

Evoluțiile privind implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și a Ghișeului Unic al Serviciului Vamal au fost prezentate în cadrul celei de-a VI ședințe a Comitetului de supraveghere. La reuniune au mai participat directorul adjunct al SV, Iurie Ceban, Lider de proiect din partea RM, vicedirectorul general al autorității vamale lituaniene, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Lituaniei, consilierul rezident de Twinning, Valdas Dovydenas, managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Ekaterina Yakovleva, precum și alți reprezentanți ai proiectului Twinning. Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a informat reprezentanții proiectului despre procurarea, de către Serviciul Vamal, a noii versiuni a soft-ului ”Asycuda World”, care va conține și modulele pentru NCTS și Ghișeul Unic. În paralel, instituția întreprinde demersuri pentru racordarea la prevederile Convenției SAD - Single Administrativ Document, ce presupune integrarea, pe platforma noii versiuni a Asycuda World, a unui nou formular, denumit Document Administrativ Unic, care va substitui Declarația Vamală în Detaliu. La fel, experții proiectului lucrează și la elaborarea cadrului normativ secundar de aplicare a noului Cod vamal, în partea de ține de NCTS și Ghișeul Unic. De asemenea, amintim că, în februarie curent, Serviciul Vamal a prezentat conceptul Ghișeului Unic în domeniul vamal, care ar urma să integreze actele emise de către șapte autorități: Agenția Servicii Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională de Reglementare în Energetică, Agenția de Mediu din cadrul MADRM, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Ministerul Afacerilor Interne. Noul sistem va permite crearea unui „Cabinet al agentului economic”, unde vor fi stocate nu doar acte permisive, dar și alte documente necesare pentru procedura de vămuire (contracte, CMR, invoice, certificate de origine etc.). Conform înțelegerilor, următoarea ședință a Comitetului de supraveghere este preconizată pentru data de 24 iulie curent. Notă: Proiectul Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost lansat la data de 21 noiembrie 2017. Obiectul general al proiectului este de a sprijini Republica Moldova în pregătirea necesară pentru implementarea NCTS și a Ghișeului Unic, condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere RM-UE. Proiectul, prevăzut pentru doi ani, are un buget de 1 mil. euro, banii fiind oferiți de Uniunea Europeană. Partenerii de implementare ai proiectului sunt Departamentul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.

via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.