30
01 2015
1501

Tabele de Transpunere în legislaţia naţională a Directivelor Parlamentului European şi a Consiliului

În vederea executării pct. 27 al Capitolului 3 „Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit şi guvernanţă corporativă” al Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana în perioada 2014-2016”, Ministerul Finanţelor prezintă pentru informare Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi şi Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.