01
11 2017
3388

Tarifele pentru deservirea tehnică, reparație şi închirierea locuințelor, propuse spre consultare

Proiectul documentului normativ în constructii - NCM A.01.16:2018 „Metodologia de calculare a tarifelor pentru închirierea, deservirea tehnică și reparația locuințelor” este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Documentul are drept scop stabilirea unor principii unice de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru deservirea blocului, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor din interior, precum și pentru determinarea tarifelor pentru închirierea locuințelor. Metodologia va asigura suportul metodologic pentru autoritățile administrative publice, administratorii și proprietarii locuințelor, persoanele fizice și juridice interesate. Actul propus stabilește că tariful lunar pentru deservirea blocului include consumurile şi cheltuielile ce ţin de exploatarea şi reparaţia curentă a elementelor constructive la blocuri, întreţinerea sanitară a locurilor de uz comun şi teritoriului adiacent. Tariful lunar pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ include consumurile şi cheltuielile ce ţin de întreţinerea şi reparaţia reţelelor tehnico-edilitare interne de alimentare cu încălzire centralizată, apa menajeră, potabilă, canalizarea şi se calculează pentru fiecare tip de echipament tehnic. În același timp, documentul menționează că defalcările lunare pentru reparaţia capitală a blocurilor locative sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală, pentru restabilirea elementelor constructive şi echipamentelor tehnice a blocurilor de locuinţe. Determinarea consumului și cheltuielilor ce se includ în calculul tarifar . Potrivit documentului, structura consumurilor şi cheltuielilor care se includ în costul pentru calcularea tarifelor este stabilită în conformitate cu prevederile Standardului naţional de contabilitate 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" și altor standarde naţionale de contabilitate şi include consumuri de materiale, retribuirea muncii, cele indirecte de producţie, cheltuieli generale şi administrative, precum și alte cheltuieli operaţionale. Valoarea consumurilor şi cheltuielilor incluse la calcularea tarifelor pentru deservirea blocului, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interior se determină în conformitate cu normele şi regulile de exploatare şi în condiţiile stabilite pentru imobilele din fondul de locuinţe, normele tipice referitoare la executarea lucrărilor de reparaţie curentă a elementelor constructive a clădirii, reparaţia şi deservirea echipamentelor tehnice din interiorul blocului și normele tipice de timp referitoare la executarea lucrărilor de salubrizare a fondului de locuinţe şi terenurilor aferente. Totodată, la calcularea tarifelor nu se includ următoarele cheltuieli: • efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice instalate în apartamente; • pentru combaterea rozătoarelor şi insectelor în fondul locativ cu orice formă de proprietate; • salubrizarea şi întreţinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum şi a terenurilor aferente blocurilor locative, utilizate de autorităţile administraţiei publice locale; • evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriile blocurilor locative ce nu sînt acoperite de plăţile populaţiei; • pregătirea oraşului pentru desfăşurarea manifestaţiilor publice şi sărbătorilor; • prinderea câinilor şi pisicilor vagabonde; • referitor la luarea de decizii privind atribuirea şi amenajarea terenurilor pentru plimbarea câinilor şi controlul asupra executării lor; • măsurile de protecţie civilă a populaţiei şi de întreţinere a obiectelor de protecţie civilă; • executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, pentru achiziţionarea utilajului, repararea şi întreţinerea fondului de locuinţe, obiectelor de menire social-culturală şi altor obiecte ce nu se referă la activitatea de producţie; • lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii, atât în formă de servicii, cât şi suport material sau financiar; • sancţiunile, amenzile, penalităţile şi despăgubirile; • datoriile dubioase; • în scopuri de caritate şi sponsorizare; • executarea sau plata altor lucrări (servicii) ce nu sunt legate de sfera prestării serviciilor de deservirea blocului locativ. La elaborarea documentului normativ în constructii - NCM A.01.16:2018 Metodologia de calculare a tarifelor pentru închirierea, deservirea tehnică și reparația locuințelor” autorii au ținut cont de prevederile normativului în construcţii: NCM A.01.03 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de elaborare a documentelor normative”. Metodologia dată stabileşte componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se includ în calculul tarifelor, rentabilitatea necesară pentru asigurarea activităţii normale a colectivelor din întreprinderile care execută, în bază de contract, lucrări de întreţinere şi reparaţie a locuinţelor și modul de determinare, aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor. Autorii menționează că până în prezent nu a fost elaborată o metodologie de calculare a tarifelor pentru deservirea tehnică și reparație a locuințelor. Metodologia de calcul a taxei pentru inchirierea locuinţelor. Documentul este propus spre consultare până la 17 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.