04
10 2017
1631

Tariful actual pentru serviciul de alimentare cu apă caldă nu reflectă cheltuielile reale

Codul practic ce stabileşte norme şi reguli pentru elaborarea metodologiei efective de determinare a consumului neînregistrat şi a pierderilor de apă la transportare, distribuire şi depozitare în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Documentul mai stabilește modul de determinare a măsurilor direcţionate la reducerea pierderilor şi scurgerilor de apă, timpul de stopare a sistemului de alimentare şi distribuirea apei calde, reducerea consumului de apă şi preţul de cost al acesteia. De asemenea, Codul mai prevede modul de calcul şi forma de raportare la determinarea consumului neînregistrat şi pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră, modul de determinare a volumului de scurgeri latente de apă caldă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, modul de determinare a pierderilor naturale de apă caldă la transportare şi furnizare către consumatori. Totodată, în partea a doua "Calculul pierderilor de căldură în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră" sunt descrise regulile de calcul privind pierderile de energie termică. Codul practic este destinat întreprinderilor de alimentare cu căldură şi proprietarilor sistemelor comunale de alimentare cu apă caldă menajeră independent de forma acestora de proprietate. Potrivit documentului, tariful actual pentru serviciul de ”alimentare cu apă caldă menajeră” nu reflectă cheltuielile reale pentru prepararea apei calde menajere. Apa caldă în calitate de marfă se transformă direct în casă, iar pentru furnizarea acesteia, se achiziționează apă de apeduct sau agent termic, energia termică fiind folosită pentru încălzirea acesteia până la temperatura normativă și pentru asigurarea circulației. Prin urmare, în tariful pentru serviciul de ”alimentare cu apă caldă menajeră” trebuie incluse următoarele cheltuieli: 1. sursa de apă potabilă furnizată consumatorului; 2. energia termică conținută în apă (utilizată pentru încălzirea acesteia); 3. pierderi de energie termică ale conductelor și ale utilajului prin izolația termică; 4. energia termică, care asigură compensarea pierderilor în uscătoarele de prosoape, în coloane și în pardoseli calde racordate la conturul de circulație alimentare cu apă caldă menajeră (ACM). Dacă toate apartamentele sunt dotate cu apometre individuale de apă caldă - în acest caz, consumul total de căldură și de apă rece pentru ACM este distribuit între apartamente proporțional cu datele apometrelor individuale de apă. Conform Codului, calculul pierderilor de energie termică trebuie să se bazeze pe date inițiale fiabile ale serviciilor corespunzătoare organizațiilor. Documentul conține și Lista obligatorie a acestor date, care sunt grupate în 5 categorii:
  1. deteriorarea conductelor rețelelor exterioare (suprafața medie a orificiului, a fisurii sau a spargerii în țevi; viteza de ieșire a apei calde din orificiu, fisură sau spargere a țevilor; timpul de la momentul detectării scurgerilor până la începerea lucrărilor de reparații; numărul de lucrări de reparații și de restaurare efectuate pentru eliminarea scurgerilor pe an; diametrul conductei deteriorate);
  2. golirea conductelor pentru repararea și înlocuirea echipamentelor (lungimea medie specifică de secțiune golită a conductei; diametrul secțiunii golite a conductei; CP G.04.11:2017 13 − lungimea secțiunii golite a conductei; numărul mediu de reparații efectuate pe 1 km din conductele rețelelor SCACM);
  3. scurgeri latente de apă caldă din conducte;
  4. consumul neânregistrat de apă caldă al apometrelor (cantitatea apometrelor instalate; tipuri de apometre instalate; durata anuală de funcționare a apometrelor instalate);
  5. pierderi comerciale.
Codul prevede că materialele utilizate în construcțiile termoizolante nu trebuie să emită în procesul de exploatare mirosuri nocive, inflamabile și explozive, neplăcute, precum și bacterii patogene, virusuri și ciuperci, în cantități, care depășesc concentrațiile maxime admisibile stabilite în normele sanitare. Prezentul document normativ este elaborat în corespundere cu recomandările normelor europene privind eficienţa energetică: Directiva 2010/31/EU, EN 15316-3-1, EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 și este destinat pentru realizarea, completarea şi dezvoltarea cerinţelor de proiectare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă menajeră cuprinse în documentul normativ prezentând metodologia de calcul a pierderilor şi a volumului neânregistrat de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.