06
01 2017
11525

Taxa ecologică, modificată

Începînd cu 1 ianuarie 2017, persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în calitate de producători, importatori sau cumpărători de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, a mărfurilor indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 16 iunie 1993, sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă urmează să calculeze, să achite la bugetul de stat taxa pentru mărfurile și ambalajele menționate, cu prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a Declarației privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Obligația de prezentare a Declarației privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, formularul căriea urmează să fie aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor, o au subiecții specificați la articolul 2 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998:
 • importatori de mărfuri specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 • importatori de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
 • subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 • subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă
 • producători de mărfuri, stabilite în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 • producătorii de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă
Mărimea taxei respective constituie:
 • 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar - pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege;
 • 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;
 • pentru ambalajul din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) utilizat ca ambalaj a produselor, în dependență de capacitate este:
 • sub 1 litru – 0,80 lei;
 • de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;
 • peste 3 litri – 1,50 lei.
 • pentru ambalajul din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), utilizat ca ambalaj al produselor, în dependență de capacitate este:
 • sub 1 litru – 1,00 lei;
 • de 1 litru – 1,50 lei;
 • de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
 • peste 2 litri – 3,00 lei.
Achitarea taxei urmează a fi efectuată la codul clasificației economice 114534 «Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului» în termen de pînă la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care:
 • a avut loc importul mărfurilor indicate în anexa nr. 8 sau al produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă – pentru importatori;
 • a avut loc trecerea posturilor vamale interne a mărfurilor indicate în anexa nr.8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat
 • la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă - pentru subiecţii care procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
 • a avut loc livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor indicate în anexa nr.8 sau produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă - pentru producătorii autohtoni.
Termenul limită de prezentare a Declarației privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului reprezintă 25 a lunii următoare celei în care au avut loc operațiunile menționate mai sus. Suplimentar la cele expuse se atenționează subiecții antreprenoriatului, a căror activitate economică generează poluarea mediului, că în cazul efectuării operațiunilor specificate la alin.(4) al articolului 11 din Legea pivind plata pentru poluarea mediului în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016, ele se v-or scuti de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează polurarea mediului. Sub incidența prevederilor articolului menționat cad:
 1. importul şi/sau livrarea mărfurilor din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
 2. mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
 3. mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de Guvern;
 4. exportul mărfurilor;
 5. mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a taxei stabilite de prezentul articol;
 6. produsele autohtone neindicate în anexa nr.8 ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.
Modificările respective în Codul Fiscal au fost publicate în MO din 27 decembrie 2016.

4 comentariu

avatar
Buna ziua, care atunci sint rechizitele pentru transferul taxei ecologice MD36TRGAAA11453401000000?
avatar
PE mf.gov.md SELECTATI CODUL IBAN INCASARI, 114534 SI CORESPUNZATOR RAIONUL SI LOCALITATEA. APASATI AFISEAZA CODUL IBAN SI OBTINETI RECHIZITELE NECESARE.
avatar
Buna ziua, doresc sa concretizez un moment:
Valoarea vamala este valoarea: stabilita prin Legea privind Tariful Vamal care include cheltuielile de transport, asigurare s.a.(in Declaratia Vamala celula 46. Valoarea statistica) sau doar valoarea marfurilor in valuta din Invoice inmultita la cursul din data declararii in vama?
avatar
Declaratia Vamala celula 46
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.