22
08 2018
906

Tichetele de masă: îmbunătățirea cadrului normativ continuă

În Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică se vor regăsi și unitățile de alimentație publică ce operează cu tichetele de masă. Executivul a aprobat modificări în mai multe acte normative, cu scopul de a aduce în concordanță actele normative ale Guvernului ce reglementează modul de desfășurare a activităților de comerț cu bunuri şi servicii de alimentație publică cu amendamentele operate la Legea cu privire la comerțul interior. De asemenea, după cum a anunțat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, modificările au ca scop crearea cadrului normativ necesar implementării prevederilor Legii cu privire la tichetele de masă şi ale Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Unitățile de alimentație publică care au încheiat contracte de servicii cu operatorii emitenți de tichete de masă vor trebui să afișeze pe panoul de la intrarea în unitatea respectivă autocolantele de identificare speciale furnizate de către operatorii respectivi. În același timp, hotărârea prevede că unitățile de alimentație publică, care doresc să accepte ca instrument de plată pentru prestarea serviciilor de alimentație publică tichete de masă, vor încheia un contract de prestări servicii. Clauzele contractului vor stipula condițiile și termenele de acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, precum și plata pentru serviciile aferente prestate de către operator. În baza acestui contract, unitățile de alimentație publică vor avea un șir de obligații, prevăzute în Legea cu privire la tichetele de masă, printre care: • să accepte doar tichetele de masă emise de operatorul/operatorii cu care au încheiat contractul de prestări servicii; • să solicite prezentarea de către salariat a actului de identitate, în cazul achitării serviciilor de alimentație publică cu tichet de masă pe suport de hârtie; • să nu admită schimbul tichetului de masă contra mijloacelor bănești în numerar; • să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea altor produse decât cele alimentare; • să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii; • să aplice, pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport de hârtie nominal utilizat de salariat, a datei primirii tichetului de masă și a semnăturii persoanei care a primit tichetul de masă. Pe de altă parte, unitățile de alimentație publică vor avea dreptul să li se ramburseze de către operatorii emitenți de tichete de masă valoarea nominală a tichetelor de masă, în conformitate cu prevederile contractuale, în termen de cel mult 30 de zile de la data prezentării acestora spre rambursare. În același timp, HG cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul va fi completată cu un capitol ce va reglementa aspecte ce țin de unitățile comerciale ce operează cu tichetele de masă. Unitățile comerciale care doresc să accepte ca instrument de plată pentru vânzarea produselor alimentare tichete de masă, la fel, vor încheia un contract de prestări servicii cu unul sau mai mulți operatori emitenți de tichete de masă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.