16
03 2020
333

Transmiterea DCU a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare cu cota statului de peste 50%

Societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare individual sunt obligaţi să transmită Depozitarului central registrele deţinătorilor de valori mobiliare şi documentaţia aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hârtie. În acest sens, în Monitorul Oficial din 13 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 10/2 din 9 martie 2020 cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Prin această hotărâre sunt aprobate: • Programul de transmitere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare • Graficul de publicare și modelul de aviz pentru informarea deținătorilor de valori mobiliare în scopul verificării valorilor mobiliare deţinute de aceştia la emitent • Comunicatul informativ privind procedura de verificare de către CNPF a datelor aferente registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni. Astfel, CNPF va demara, începând cu 1 aprilie curent, procedura de verificare a datelor aferente acțiunilor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni, emitenților în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Totodată, emitenții vor publica avizul de informare a deținătorilor de valori mobiliare în Monitorul Oficial, în ziarul prevăzut de statut și pe pagina web oficială a emitentului în perioada 1 aprilie–1 iunie 2020, iar în perioada 1 septembrie – 31 noiembrie 2020, aceștia vor transmite registrele deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul unic al valorilor mobiliare. Hotărârea intră în vigoare la 30 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.