17
06 2021
205

Trecerea la pierderi a bunurilor din rezervele de stat va fi efectuată cu respectarea secretului de stat

Bunurile din rezervele de stat și de mobilizare ar putea fi trecute la pierderi sau la deșeuri în cazurile constatării unui nivel scăzut al calității (schimbarea caracteristicilor calitative prescrise, uzura fizică și morală, modificarea standardelor); învechirii fizice (expirării termenului de păstrare și/sau valabilitate); pierderii interesului comercial (nu prezintă interes social, care nu este necesar populației). Aceste norme sunt prevăzute de proiectul hotărârii de Guvern, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modul de trecere la pierderi sau la deșeuri a bunurilor din rezervele de stat (proiectul Regulamentului) elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Afacerilor Interne.

 

Instituirea mecanismului propus este condiționată de faptul că în urma modificării și actualizării Nomenclatorului bunurilor materiale din rezervele de stat și Nomenclatorului bunurilor din rezervele de mobilizare s-a creat  un stoc considerabil de bunuri supra normă. Din cauza păstrării îndelungate,  unele bunuri și-au pierdut din calitățile şi proprietăţile, iar comercializarea acestora este imposibilă din cauza degradării calitative, fiind moral și fizic învechite.

 

Potrivit proiectului, în cadrul desfășurării inventarierii bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare Comisia de inventariere a Agenției Rezerve Materiale va constata bunurile care au un nivel scăzut al calității, sunt fizic învechite sau nu prezintă interes comercial și va întocmi Lista bunurilor propuse pentru a fi trecute la pierderi sau la deșeuri. După finalizarea inventarierii, lista și Raportul pentru examinare se propune a fi prezentată Comisiei mixte de conformitate (regulamentul activității acesteia fiind aprobat prin aceiași hotărâre de Guvern), care urmează să se expună cu privire la trecerea la pierderi sau la deșeuri a bunurilor.

 

În cazul aprobării proiectului în redacția propusă, pentru a determina oportunitatea trecerii la pierderi sau la deșeuri, Comisia mixtă va examina lista, raportul și documentele anexate, va efectua examinarea directă a bunului în vederea stabilirii stării tehnice reale, cu deplasarea, după caz, a unor membri a acesteia la locul de păstrare a bunului și va dispune, după caz, efectuarea expertizei privind stabilirea calității bunului.

 

După aprobarea deciziei, conform proiectului, bunurile trecute la pierderi sau la deșeuri vor fi scoase din evidența contabilă, cu respectarea următoarelor proceduri:
1) bunurile trecute la pierderi urmează a fi scoase din evidența contabilă prin casare. Materiile prime și materialele utilizabile obținute în urma dezmembrării bunurilor, care ar putea fi ulterior comercializate, urmează a fi evaluate și luate la evidența contabilă pentru ulterioara comercializare;
2) bunurile trecute la deșeuri rezultate din dezmembrarea bunurilor care nu prezintă interes comercial și nu pot fi comercializate, urmează a fi scoase din evidența contabilă prin casare și cu ulterioara transmitere a acestora către o unitate specializată pentru distrugere, situație în care Agenția Rezerve Materiale va avea obligația să întocmească Actul de predare-primire în vederea distrugerii și să primească documente justificative din partea unității respective, cu care se va încheia contract în acest sens.
 

Sumele obținute în urma comercializării  materiei prime și materialelor utilizabile obținute în urma dezmembrării bunurilor raportate la pierderi vor fi transferate în bugetul de stat, în vederea completării și deservirii rezervelor de stat și de mobilizare. Proiectul mai prevede ca procedura de trecere la pierderi sau la deșeuri a bunurilor din rezervele de mobilizare să se efectueze  cu respectarea prevederilor Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.