18
08 2017
741

Turiştii ocolesc agropensiunile

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, sate şi vile turistice) au fost frecventate de 134,3 mii de turişti, din care 64,7 mii de turişti străini (48,2% din total ) și 69,6 mii de turiști moldoveni (51,8%). Comparativ cu ianuarie-iunie 2016, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+7,5%) pe seama creşterii acestuia la structuri de odihnă (+20,8%), hoteluri și moteluri (+14,2%), cămine pentru vizitatori (+8,6%), tabere de vacanță pentru elevi (+6,3%), structuri de întremare (+1,2%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați la pensiuni turistice şi agroturistice (-44,6%). Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,1%), Ucraina (13,3%), Federaţia Rusă (9,0%), Statele Unite ale Americii (7,1%), Turcia (4,7%), Germania (4,4%), Italia (4,1%), Polonia (2,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,6%), Franța și Israel (câte 2,1%), Bulgaria (1,6%), Austria (1,2%), Olanda și Spania (câte 1,1%), Suedia și Elveția (câte 0,8%). La structurile de primire turistică colective în ianuarie-iunie 2017 au fost înregistrate 590,7 mii de înnoptări, cu 7,4% mai mult comparativ cu perioada similară din anul 2016. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de creșterea acestora la structuri de odihnă (+35,7%), hoteluri şi moteluri (+15,5%), tabere de vacanţă pentru elevi (+4,0%), structuri de întremare (+2,5%). Totodată, s-a redus numărul de înnoptări la pensiuni turistice şi agroturistice (-20,9%) și la cămine pentru vizitatori (-0,6%). Din numărul total de înnoptări, 77,9% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 22,1% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. În ianuarie-iunie 2017 durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare a constituit 5,4 zile, din care 7,6 - pentru turiştii moldoveni şi 3,0 zile - pentru turiştii nerezidenţi. În ianuarie-iunie 2017 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 29,2%, inclusiv la hoteluri şi moteluri – 18,9%, cămine pentru vizitatori – 59,0%, pensiuni turistice şi agroturistice – 8,3%, structuri de întremare – 65,5%, structuri de odihnă – 13,7%, tabere de vacanță pentru elevi – 36,6%.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.