29
08 2017
840

UE stimulează participarea RM la Programul Orizont 2020

Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova un grant de 985,19 mii euro pentru participarea țării noastre la Programul UE de cercetare și inovare Orizont 2020. Decizia privind inițierea negocierilor și semnarea contractului de grant, aprobată de Guvern, este publicată în MO din 25 august. Participarea Moldovei la Orizont 2020 va contribui la consolidarea sferei de cercetare-inovare în RM, la integrarea comunități științifice naționale în cea europeană. Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare si inovare derulat de Uniunea Europeana. Pentru susținerea acestuia sunt prevăzute circa 80 mld. euro pe durata a 7 ani (2014-2020), pe lângă investițiile private pe care le va atrage această finanțare. Programul Orizont este orientat spre obținerea unei creșteri economice durabile , bazate pe aplicarea în producție a rezultatelor cercetărilor științifice, invențiilor și modernizare, în scopul creării locurilor de munca noi, atractive, în special pentru tineri. Una din ideile de bază ale Programului Orizont 2020 este de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat în scopul soluţionării problemelor cu care se confruntă societatea. Republica Moldova a fost prima țară din Parteneriatul Estic, care a semnat Acordul de Asociere la Programul UE de cercetare și inovare Orizont 2020. Semnarea a avut loc concomitent cu cea din partea Muntenegrului, Albaniei, Bosniei și Herțegovinei. Documentul a intrat în vigoare de 1 ianuarie 2014. Astfel, cercetătorii și inovatorii din Moldova beneficiază de oportunități de finanțare din cadrul Programului Orizont.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.