03
02 2017
809

Un Acord de colaborare în domeniul migrației de muncă între Moldova și Kazahstan, propus spre consultare

Un acord de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan ce are drept scop reglementarea aspectelor ce ţin de desfăşurarea activităţii de muncă și protecția drepturilor lucrătorilor migranți a fost elaborat şi propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Documentul reglementează aspectele ce ţin de desfăşurarea activităţii de muncă și protecția drepturilor lucrătorilor migranți - cetățeni ai Republicii Moldova și Republicii Kazahstan, care desfășoară activitate de muncă temporară pe teritoriul celeilalte părți. Potrivit proiectului Acordului, stagiul de cotizare al lucrătorilor, inclusiv cel pe baze preferențiale și specialitate, dobândit în timpul desfășurării activității temporare pe teritoriul statului angajator, va fi reciproc recunoscut de către părți. Lucrătorii migranți vor avea dreptul la scutirea de muncă, convenită cu angajatorul, în zilele sărbătorilor oficiale ale statului de domiciliu permanent. Condiţiile acestor scutiri se stabilesc în conformitate cu contractul individual de muncă. Acordarea asistenţei medicale lucrătorilor migranți se va efectua din contul angajatorului în conformitate cu legislaţia statului angajator, la nivelul stabilit pentru cetăţenii statului angajator. Lucrătorul migrant are dreptul la protecție socială, în conformitate cu legislația statului angajator, însă aspectele ce țin de asigurarea socială a lucrătorilor migranți vor fi reglementate printr-un Acord separat al părților, în domeniul asigurărilor sociale. Totodată, după expirarea termenului de activitate prevăzut de contractul individual de muncă, angajatorul va elibera lucrătorului un document, autentificat prin ştampilă, care conţine informaţii despre durata activităţii şi salariul lunar. Acordul mai prevede cooperarea în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale şi creării unor condiţii favorabile și reciproc acceptabile ce contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de către lucrătorii migranţi. Astfel, fiecare Parte, în conformitate cu legislaţia statului său, va întreprinde toate măsurile necesare în vederea neadmiterii pe teritoriul său a recrutării ilegale a lucrătorilor pentru a desfășura activitate de muncă temporară pe teritoriul celeilalte părți. Totodată, în cazul în care, se depistează că lucrătorul migrant a desfășurat sau desfășoară o altă activitate de muncă decât cea pentru care a obținut permisul de muncă, sau în mod independent și-a schimbat angajatorul sau beneficiarul de lucrări , permisul de muncă va fi anulat. Acordul prevede că lucrătorul migrant are dreptul, în decurs de o lună din momentul rezilierii înainte de termen a contractului individual de muncă, să încheie un nou contract individual de muncă cu un alt angajator din statul angajator, pentru perioada rămasă până la expirarea termenului indicat în permisul de muncă, cu condiţia că, până la expirarea acestui termen, au rămas nu mai puţin de 3 luni. Proiectul Acordului prevede încheierea acestuia pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea lui se prelungeşte automat pentru perioade consecutive de 3 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica, cu cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate a Acordului, despre intenţia sa de a-l denunţa.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.