14
12 2016
1397

Un Cod practic în construcţii este propus spre consultare

A fost elaborat un Cod practic în construcţii care stabileşte cum trebuie să fie dirijat proiectul. Un astfel de plan este o premisă necesară pentru un management bun al proiectului, incluzând toate procesele necesare obţinerii unui proiect de succes. Codul expune principiile şi procesele de management al proiectului care se aplică proiectelor de construcţie, indiferent de scop, dimensiunea şi organizarea lui. Prezentul Cod practic poate fi aplicat la proiectele de construcție a clădirilor, de execuție a lucrărilor de inginerie civilă (drumuri, căi ferate, aeroporturi, porturi, lucrări fluviale şi maritime, etc.), lucrărilor mecanice şi electrice, lucrărilor de infrastructură şi la construcția întreprinderilor energetice şi de producere (staţii energetice, rafinării, uzine chimice, etc.). De asemenea, el poate fi aplicat, la proiectele, ce implică repararea şi mentenanţa acestor lucrări. Recomandările din Codul practic sunt destinate pentru a fi aplicate în egală măsură de managerul de proiect care lucrează pentru subantreprenorul specializat, care dirijează executarea unui element al construcţiei, sau de managerul de proiect al clientului final cu întreaga responsabilitate pentru întregul proiect al clientului. Proiectul este necesar din considerentul că managementul în construcţii este influenţat de tradiţie şi practică, iar aceasta poate împiedica aplicarea corespunzătoare a sistemului de management al proiectelor. Codul include rolul managerului în proiect, atribuţiile clare ale managerului, planul de management al proiectului, componentele sistemului de management al proiectului, controlul activităţilor, managementul modificărilor construcţiei şi alte aspecte importante ce ţin de procesul construcţiei. Codul practic în construcţii poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.