03
11 2020
376

Un mediu de afaceri mai bun în zonele rurale

Prima reuniune a Comitetului de coordonare al proiectului de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale” (SME Policy Support Window) a avut loc în format online. La videoconferință au participat reprezentanții Delegației UE la Chișinău, Unitatea de implementare a proiectului, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor și Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Proiectul își propune reducerea decalajului economic și social din zonele rurale prin introducerea inițiativelor active de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea IMM-urilor în aceste zone. De asemenea, proiectul urmărește îmbunătățirea accesului IMM-urilor din zonele rurale la instrumente și servicii pentru dezvoltarea afacerilor.
 
Componentele principale ale proiectului sunt crearea unui mediu de afaceri mai bun în zonele rurale, consolidarea capacităților instituționale ale MEI și ODIMM, îmbunătățirea cadrului regulator pentru IMM, promovarea utilizării serviciilor de dezvoltare a afacerilor în zonele rurale, îmbunătățirea celor existente, precum și crearea de noi servicii.
 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt ODIMM și MEI, beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi populația rurală din Moldova, care va beneficia de condiții de viață și de muncă mai bune în țară, inclusiv de noi locuri de muncă.
 
Proiectul de asistență tehnică „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale” are un buget de 2,2 mil. euro și o durată de 29 de luni. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității condițiilor de viață în zonele rurale pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.