13
01 2017
855

Un proiect ce prevede protecția migranților moldoveni din Rusia, propus spre consultare

Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă în domeniul migrației de muncă urmează a fi reglementate. În acest sens, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune un proiect de hotărâre privind inițierea negocierilor asupra Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federații Ruse privind colaborarea în domeniul migrației de muncă. Scopul Acordului constă în intensificarea dialogului în domeniul reglementării fluxurilor migraționale. Acordul prevede cooperarea Părţilor în domeniul migraţiei de muncă, precum şi aspectele ce ţin de desfăşurarea activităţii de muncă provizorii de către cetăţenii statului unei Părţi pe teritoriul statului altei Părţi. Acordul va fi încheiat pe o perioadă de 6 ani, valabilitatea acestuia prelungindu-se automat pentru perioade consecutive de 5 ani. În baza documentului, Părțile vor coopera în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale şi creării condiţiilor ce contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de către lucrătorii migranţi și vor efectua schimbul de date statistice, ştiinţifico-metodologice şi alte informaţii în domeniul migraţiei de muncă, care prezintă interes comun. De asemenea, Acordul prevede ca țările semnatare să asigure protecţia drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor migranţi în conformitate cu legislaţia ambelor state şi tratatelor internaţionale. O altă pevedere a Acordului se referă la combatarea muncii ilegale. În acest sens, organele competente ale Părţilor se vor implica în combaterea desfăşurării activităţii ilegale de muncă de către lucrătorii migranţi pe teritoriile statelor lor. Totodată, va fi instituit un grup mixt de lucru, compus din reprezentanții ambelor Părți, care va avea drept scop soluţionarea problemelor ce ţin de realizarea prezentului Acord. Acordul mai prevede reglementări ce țin de acordarea indemnizațiilor. Astfel, indemnizaţia în cazul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale se va stabili şi se va achita în conformitate cu legislația acelei Părți, care s-a aplicat lucrătorului migrant în momentul producerii accidentului, altui prejudiciu sănătăţii, decesului, sau pe parcursul activităţii sale de muncă, care a cauzat boala profesională, inclusiv în cazul, în care boala profesională a fost depistată, pentru prima dată, pe teritoriul statului celeilalte Părţi. În cazul în care lucrătorul migrant care a căpătat o boală profesională, a desfăşurat activitatea de muncă pe teritoriile statelor ambelor Părţi, în condiţiile şi domeniile de activitate care puteau cauza apariţia bolii profesionale, indemnizaţia în caz de accident de muncă sau boală profesională se stabileşte şi se achită de către statul Părţii, a cărui legislaţie era aplicabilă lucrătorului migrant în perioada ultimei sale activităţi de muncă în asemenea condiţii. S-a stabilit că lipsa unui Acord funcțional în domeniul reglementării fluxurilor migraționale împiedică protejarea cetățenilor moldoveni care pleacă la muncă pe teritoriul Federației Ruse, precum și implicarea directă a autorităților din Republica Moldova în vederea soluționării unui litigiu apărut în baza raporturilor de muncă. Datele Biroului Național de Statistică ne indică că Federația Rusă este principala țară de destinație pentru cetăţenii Republicii Moldova, care migrează în scop de angajare în cîmpul muncii. În anul 2015, conform datelor oficiale, numărul lucrătorilor migranţi moldoveni în Federaţia Rusă depăşeşte cifra de 200 mii. Pe parcursul anului 2016, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a înregistrat cu statut de șomer circa 2400 persoane revenite din Federația Rusă, drept rezultat al prevederilor legislației ruse de obținere a unui statut legal pe teritoriul acestui stat, precum și a numeroaselor interdicții de intrare. Proiectul Acordului pot fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.