28
04 2016
1499

Un pas important în modernizarea autorității naționale fiscale

Guvernul a aprobat în pachet proiectul de lege privind Serviciul Fiscal de Stat și proiectul de lege privind modificarea Codului de procedură penală. Proiectele își propun să creeze cadrul legislativ necesar pentru implementarea Strategiei de majorare a nivelului de conformare fiscală a contribuabililor și eficientizarea procesului de administrare fiscală. Serghei Pușcuța, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a prezentat în ședința Executivului proiectele de legi și a menționat că asigurarea acestui obiectiv se va face, în primul rând, prin revizuirea statutul juridic al Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, potrivit proiectului „Cu privire la Serviciul Fiscal de Stat” se prevede unificarea celor 36 inspectorate fiscale teritoriale și a IFPS şi crearea unui organ unitar de administrare fiscală - Serviciul Fiscal de Stat, cu statut de persoană juridică. Crearea sistemului unitar de administrare fiscală va eficientiza activitatea Fiscului, asigurând tratarea univocă a contribuabililor şi a legislaţiei fiscale. Va crește flexibilitatea în procesul de management al resurselor umane și se va obține standardizarea serviciilor oferite contribuabililor. Totodată, aplicarea unui management operațional pe verticală va oferi posibilitatea concentrării eforturilor asupra domeniilor și regiunilor cu risc sporit de evaziune fiscală, a specificat Serghei Pușcuța. Cel de-al doilea factor important al reformei SFS este abilitarea Fiscului cu competenţa de constatare a infracţiunilor prevăzute de articolele 241, 242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal. Adică a infracțiunilor care țin de practicarea ilegală activității de întreprinzător, pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală a întreprinderilor și persoanelor fizice, insolvabilitatea fictivă, falsul în documente contabile, transportarea, păstrarea și comercializarea mărfurilor accizate fără marcarea corespunzătoare. Sunt cunoscute puţine cazuri de identificare şi condamnare a persoanelor care, în fapt, au condus şi, respectiv, au beneficiat din aplicarea schemelor de fraudă fiscală. Una din cauze, credem, este procedura actuală de constatare şi examinare a indicilor de infracțiune, care, în fapt, presupune iniţierea acţiunilor de către un organ (Serviciul Fiscal de Stat) şi definitivarea acestora de către organele de urmărire penală. Conexiunea în cadrul unei singure instituţii atât a atribuţiilor fiscale, cât şi a atribuţiilor de constatare a infracţiunilor din domeniul fiscal va asigura o eficienţa sporită a acţiunilor întreprinse în vederea constatării elementelor constitutive ale infracţiuni de evaziune fiscală, precum şi ale altor infracţiuni din domeniul economico-financiar. Anume din cauza întreruperii consecutivităţii acţiunilor începute de către organele fiscale, care ulterior sunt preluate de organele de urmărire penală, se tergiversează dispunerea începerii urmăririi penale a infracțiunilor economico-financiare, se favorizează survenirea cazurilor de schimbare a probelor. Modificarea pe care o promovăm în Codul de procedură penală privind învestirea SFS cu drepturi şi atribuții de agent constatator al infracţiunilor economico-financiare, infracțiunilor care implică nemijlocit executarea obligațiunilor fiscale față de buget, va schimba esențial situația – a relevat Pușcuța. Proiectul de lege „Cu privire la Serviciul Fiscal de Stat” actualizează funcțiile, atribuţiile, responsabilităţile şi drepturile Serviciului Fiscal de Stat şi ale angajaților săi. Pentru asigurarea unei independenţe politice, organizatorice şi funcţionale a Serviciului Fiscal de Stat, proiectul prevede numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului SFS, care se va efectua pe criterii profesionale. De asemenea proiectul stabileşte modul de elaborare şi aprobare a structurii şi a limitei de personal a SFS, mecanismele de stimulare morală și materială pentru angajații Serviciului Fiscal de Stat. Serghei Pușcuța a afirmat că reforma SFS nu va afecta modalitatea de informare și deservire a contribuabililor. În raioane vor continua să activeze, cât va fi necesar oficii fiscale, care vor presta servicii populației. Șeful IFPS a mai spus că proiectul de reformare a SFS a fost elaborat cu suportul consultativ al mai multor parteneri de dezvoltare, iar Banca Mondială care susține unificarea organelor fiscale și a IFPS într-o singură instituție s-a oferit să acorde un grant şi un credit pentru modernizarea sistemului național de administrare fiscală. Premierul Pavel Filip a dat o notă pozitivă pachetului de legi, propuse pentru modernizarea SFS. Prim-ministru a spus că este cu adevărat o reformă, cu descrierea detaliată a fiecărei componente și ar putea servi exemplu și pentru alte proiecte de reformarea a instituțiilor. Premierul și-a exprimat speranța că implementarea reformei SFS să fie la fel de eficientă și să aducă rezultatele scontate, prin majorarea veniturilor la buget prin onorarea obligațiunilor fiscale la timp și în măsura cuvenită de către toți contribuabilii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.