01
08 2017
786

Unele alocații, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru 2017, vor fi redistribuite

Decizia Guvernului privind redistribuirea unor alocații bugetare, aprobate prin Legea bugetului pentru 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2017. Art. 60 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale permite, cu acordul Guvernului, redistribuirea alocațiilor, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat între autoritățile publice centrale și între programele și subprogramele unei autorități, până la 10% din volumul total al alocațiilor. Redistribuiri de alocații se vor face între programele și subprogramele Ministerului Economiei. Astfel, insuficiența mijloacelor destinate serviciilor de locațiune ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și pentru organizarea ședinței Forului Calității de către Institutul de Metrologie , vor fi compensate din contul diminuării alocațiilor pentru subprogramele ”Politici și Management în sectorul energetic”. Suma totală supusă redistribuirii constituie 880 mii lei. Redistribuiri de alocații între programe, subprograme și activități preconizate, vor fi operate la MAEIE, MAI, Ministerul Culturii. La Ministerul Culturii, spre exemplu, prin redistribuire, vor fi majorate sursele destinate susținerii cinematografiei. Redistribuirile de alocații între autorități prevăd alocarea suplimentară către Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare a 120 mii lei și, respectiv, 354mii lei către Ministerul Educației, din contul diminuării alocațiilor pentru Academia de Științe a Moldovei ( în legătură cu restructurările sferei de cercetare și inovare). Potrivit Ministerului Finanțelor, pe parcursul semestrului I al anului curent, s-au înregistrat economii de resurse la achitarea datoriei externe. Aceasta, urmare a deciziei Băncii Mondiale privind scutirea de comisionul de angajament, prevăzut în Acordurile de finanțare ale Asociației Internaționale de Dezvoltare în valoare de 0,5% din suma, ce nu a fost debursată. Din aceste economii urmează să fie acoperită insuficiența de resurse pentru plățile aferente documentelor (titlurilor) executorii în sumă de 900 mii lei și pentru achitarea sporului pentru eficiență în activitatea angajaților Inspecției financiare (1,7 mil. lei). Decizia prevede și alte redistribuiri de alocații, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.