Catalogul instituţiilor

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al RM


Ministerul este organul central de specialitate al administraţiei publice, subordonat Guvernului, cu statut de persoană juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale.

Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial al ţării, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului, precum şi asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării, în vederea creării premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei.

Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

www.maia.gov.md

26
04 2022
98

Регистрация производителей экологической сельхозпродукции

В МО 22 апреля был опубликован новый Регламент о регистрации экономических субъектов, производящих экологическую сельскохозяйственную продукцию, утвержденный Приказом №16/2010 Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Он заменит действовавший до сих пор аналогичный документ.
 
Как и ранее, экономические субъекты, которые производят, перерабатывают, импортируют из третьих стран, хранят или распределяют экологические сельскохозяйственные продукты в целях продажи, обязаны регистрироваться ежегодно, до 1 июня,
Detalii
04
04 2022
89

Plata directă per cap de animal: modificări în cererea de solicitare

În Monitorul Oficial din 1 aprilie curent Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a publicat Ordinul nr. 57 din 29 martie 2022 pentru modificarea Ordinului nr. 68 din 25 martie 2021 cu privire la aprobarea unor modele de acte.

În continuare publicăm documentul integral.

În temeiul pct. 12 din Regulamentul privind acordarea de plăți directe per cap de animal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 318, art. 992),


Detalii

07
03 2022
127

Revizuirea principiilor de subvenționare a agriculturii și mediului rural

Proiectul hotărârii de Guvern ce prevede modificări la Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (Fond), aprobat prin HG nr. 507/2018 și HG nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fond, a fost propus de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru consultări publice.
 
Potrivit autorilor, scopul proiectului este aducerea în concordanță a actelor normative menționate supra cu modificările operate
Detalii
01
02 2022
292

Simplificarea casării plantațiilor perene proprietate privată

Casarea plantațiilor perene proprietate privată se va efectua în baza deciziei de casare luată de proprietar sau deținător, fără necestatea aprobării actului de casare de către o comisie, această condiție fiind obligatorie doar la casarea plantaţiilor perene proprietate publică. Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus  proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare  și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin HG nr.705/1995
  


Detalii

31
01 2022
311

Asigurarea în agricultură: cota de subvenționare a primelor rămâne neschimbată

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2022 va constitui, la fel ca în anul precedent, 70% din valoarea primei, fiind stabilită prin Ordinul nr. 7 din 19 ianuarie 2022 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 28 ianuarie curent.

 

Menționăm că, potrivit art. 4 din Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură, cota subvenției se stabilește în baza primelor de asigurare calculate conform condițiilor speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și constituie 70% din valoarea acestora, dacă valoarea cumulată a subvențiilor pentru
Detalii

27
01 2022
225

Programul LEADER: subvenții pentru dezvoltarea locală

Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural anual vor fi alocate mijloace financiare în volum de până la 5 % din valoarea totală a acestuia pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului LEADER.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind  acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER, care poate fi consultat până la 7 februarie curent.
 
Regulamentul stabilește condițiile și procedura de verificare, selectare, acordare a subvențiilor, implementare și monitorizare a celor două măsuri de sprijin financiar:


Detalii

25
01 2022
199

Legea horticulturii: 10 principii pentru eficiența sectorului

Sectoarele pomicultură, cel nucifer, de arbuști fructiferi și căpșun, legumicol, creșterea ciupercilor, a plantelor aromatice, medicinale și condimentare vor cădea sub incidența legii horticulturii, proiectul căreia este propus pentru consultări publice de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Documentul stabilește regulile de implementare a politicii de stat în sectorul horticol, de supraveghere și asigurarea controlului în domeniu, competențele părților implicate în gestionarea și dezvoltarea horticulturii etc.


Detalii

13
01 2022
165

MAIA inițiază modificări în legislație

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță despre inițierea procesului de elaborare a două proiecteal legii horticulturii și de modificare a Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2020.
 

Proiectul legii horticulturii urmează să stabilească prevederile de bază ce țin de înființarea plantațiilor, producerea, plasarea pe piață și procesarea produselor horticole, care includ culturile pomicole, inclusiv de arbuști fructiferi și căpșun și legumicultura.

 


Detalii

28
12 2021
212

Subvenționarea Programului LEADER și a proiectelor start-up din FNDAMR continuă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a elaborat două proiecte de hotărâri de Guvern ce vizează acordarea subvențiilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală în localitățile rurale.

 

Astfel, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER stabilește condițiile și procedura de verificare, evaluare, selectare, acordare a subvențiilor, implementare și monitorizare a măsurilor de sprijin financiar: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală și Susținerea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.


Detalii

21
12 2021
495

Agrobiznes meteo: 24/24

Producătorii agricoli vor putea accesa gratuit prima platformă performantă de meteo în agricultură. Astfel, în scopul dezvoltării și promovării unei agriculturi durabile, au fost create zeci de stații meteo pe teritoriul țării, grație cărora fermierii vor beneficia de date exacte cu privire la:
  • temperatura solului și a aerului;
  • umiditatea solului;
  • nivelul de precipitații;
  • riscul dezvoltării bolilor;
  • riscul dezvoltării dăunătorilor.

  • Detalii