Catalogul instituţiilor

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al RM


Ministerul este organul central de specialitate al administraţiei publice, subordonat Guvernului, cu statut de persoană juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale.

Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial al ţării, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului, precum şi asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării, în vederea creării premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei.

Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

www.maia.gov.md

29
01 2019
190

Agricultura ecologică – o prioritate de nivel național

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului continuă să promoveze și să susțină dezvoltarea agriculturii ecologice, care rămâne o prioritate de nivel național, aceasta asigură atât produse ecologice pentru consumatori, cât și un venit important agricultorilor din acest sector.

Pentru asigurarea transferului de informație bazat pe experiență practică națională și internațională, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a semnat un Memorandum de Înțelegere cu filiala Fundației Internationale “Liechtenstein Development Service” în Moldova. Grație acestei colaborări, vor fi oferite oportunități de îmbunătățire a cunoștințelor pentru tinerii care studiază horticultura.
Detalii
29
01 2019
3436

EMPOLDEP19, aprobat

Formularul EMPOLDEP19 a fost aprobat pe data de 22 ianuarie 2019 de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin Ordinul nr.15 Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), a modului de completare a acesteia și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.

Documentul este plasat pe portalul Serviciului Fiscal de Stat și, conform ordinului, urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

Amintim că, la data de 30 decembrie 2017, a intrat în vigoare Legea nr. 313 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului din 22 decembrie 2017, prin care au fost operate modificări
Detalii
10
09 2018
348

Prunele moldoveneşti vor ajunge în Canada

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului comunică că Agenția Canadiană pentru Controlul Alimentelor, din 1 octombrie 2018, lansează procesul de eliberare a permiselor la importul în Canada a prunelor moldovenești în stare proaspătă.

Barbara Peterson, Coordonator Național pentru protecția Plantelor din cadrul Agenției canadiene, a anunţat autorităţile moldoveneşti, printr-un demers, că procesul de revizuire tehnică a Programului de Abordare Sistemică la exportul prunelor din Republica Moldova în Canada a finalizat.
Detalii
02
04 2018
507

Субсидии в аванс

На субсидирование сельскохозяйственных стартапов в аванс государство направит в 2018 г. 45 млн леев. Новый механизм поддержки сельского предпринимательства предлагает министерство сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды, которое вынесло на публичные консультации проект Положения об условиях и процедуре предоставления в аванс субсидий из ресурсов Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности.

В документе описаны основные условия получения субсидий в аванс, категории бенефициаров, ответственность и т.д.
Detalii
21
02 2018
346

FAO continuă dezvoltarea sectorului agricol

În anul 2018 Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite va lansa în Moldova două proiecte pentru dezvoltarea sectorului agricol, cu un buget total de peste $818 mii, suplimentar la cele circa $2 mil. deja oferite în ultimii trei ani ţarii noastre din partea FAO.

Conform informaţiei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, proiectele au fost discutate în cadrul întrevederii ministrului ADRM, Liviu Volconovici, cu Tudor Robu, adjunctul reprezentantului FAO.
Detalii
14
02 2018
619

Стартапы в сельском хозяйстве: субсидирование в аванс

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды выступило с инициативой поддержать новые аграрные проекты, реализуемые в сельской местности начинающими предпринимателями. Ведомство предлагает, чтобы ежегодно из ресурсов Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности выделялись средства для «субсидирования в аванс» аграрных стартапов.

Условия и процедуры предоставления субсидий в аванс подробно описаны в соответствующем регламенте, который ведомство вынесло на общественные консультации.
Detalii
12
10 2017
524

Schiţă privind verificarea operativă la întreprinderile producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari

Potrivit art. 12 din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000, la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) având şi atribuţiile de extragere lunară a datelor privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.
Detalii