08
10 2015
1181

Uniunea Europeană pune la dispoziția IMM-urilor instrumente noi de creștere și valorificare a oportunităților Acordurilor de Asociere și de Liber Schimb

Oportunitățile și provocările cu care se confruntă IMM-urile din Republica Moldova în procesul de împlementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și cuprinzător cu UE, dar și care sunt instrumentele de sprijin oferite mediului de afaceri pentru a le depăși au fost principalele subiecte pe agenda dezbaterii publice organizate, astăzi, de Ministerul Economiei și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. La eveniment a participat Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride, șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, reprezentanți ai BERD, BEI, asociații de business, bănci, instituții dezvoltatoare. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele studiului ”Sprijinul acordat de UE sectorului privat în contextul Acordurilor de Asociere și de Liber Schimb”, elaborat de Comisia Europeană, precum și instrumentul de finanțare pentru mediul de afaceri - ”Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri”. Vorbind despre evoluția situației în sectorul IMM-urilor, ministrul Economiei a menționat că în ultimii ani a fost înregistrată o dinamică de creștere moderată. Din anul 2008, când existau 52,3 mii întreprinderi, în 2013 numărul acestora s-a majorat cu 2,8%, oferind 56,2% din locurile de muncă existente în economie. Dacă impactul IMM-urilor la formarea Produsului Intern Brut în Moldova în 2008 a constituit circa 31.9%, atunci la sfârșitul anului în 2013 cifra s-a ridicat la 32.2%. Pentru comparație, în țările din Uniunea Europeană, unde IMM-urile reprezintă peste 99% din întreprinderi, acestea au generat în anul 2014 de la 26% până la 43% din PIB și 55% din valoarea adăugată în sectorul non-financiar. Aceasta înseamnă că IMM-urile moldovenești au potențial de dezvoltare care trebuie pe deplin valorificat. De aceea, Ministerul Economiei, în comun cu partenerii de dezvoltare vor utiliza toate instrumentele disponibile în acest sens, politici economice, fiscale, finanțări, simplificarea procedurilor de reglementare etc., a spus Stephane Bride. De asemenea, ministrul Economiei a subliniat necesitatea stimulării creșterii sectorului IMM-urilor prin instrumentele de finanțare disponibile. În acest sens, ”Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri” va ajuta IMM-urile să profite de noile oportunități comerciale cu UE, să facă investițiile necesare în creșterea competitivității, să se integreze în lanțurile valorice internaționale, stabilind parteneriate de afaceri cu investitorii străini direcți. Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri va ajunge la zeci de mii de IMM-uri și sute de mii de angajați, furnizori și prestatorii de servicii din Georgia, Moldova și Ucraina și va a ajuta IMM-urile să se adapteze la rigorile piețelor externe și să beneficia de noi oportunități de afaceri, a spus Stephane Bride. Notă: Facilitatea DCFTA este un instrument de finanțare a IMM-urilor, oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, care a fost lansat de Comisia Europeană la 21 mai 2015. Acesta este destinat pentru sporirea competitivității sectorului privat și valorificarea DCFTA. Are un buget de 200 de mln. Euro grant pentru cele trei țări și un fond total de 2 miliarde de euro, care va fi oferit sub formnă de credite. Mijloacele financiare pentru investiții vor veni în mare parte de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI). Perioada de implementare este 2014-2017. Facilitatea DCFTA include instrumente de creditare pentru IMM-uri, stimulente pentru investiții în tehnologii și echipamente, asistență tehnică pentu o serie de proiecte de sprijin a IMM-urilor care să le ajute în identificarea noilor oportunități de piață deschise de ZLSAC, precum și îmbunătățirea mediului de reglementare și a politicilor din cele trei țări. Resursele financiare sub formă de credite vor putea fi accesate de IMM-urile din Republica Moldova prin intermediul băncilor comerciale.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.