04
03 2020
338

USAID Moldova : competitivitate, Tekwill, dezvoltarea mărcilor

În ultimii 15 ani, Republica Moldova a beneficiat de suport din partea USAID în implementarea proiectelor pentru dezvoltarea a patru sectoare-cheie ale economiei naționale: vinificație, industria ușoară, TIC și turism. La finele anului 2019 a fost realizată o evaluare sectorială a acestor domenii. Studiul conține tablouri de bord bazate pe date statistice din Moldova și, în comparație, din alte țări, pentru a analiza nivelul de competitivitate și traiectoria de dezvoltare a țării, include și o analiză SWOT pentru fiecare dintre industrial vizate, oferă modele de avantaje competitive, precum și recomandări pentru fiecare sector. În cadrul unui eveniment organizat de Clubul Presei Economice, Directorul Misiunii USAID în Moldova, Scott Hochlander, a prezentat rezultatele acestui studiu. Astfel, suportul acordat de USAID industriei autohtone s-a axat pe dezvoltarea mărcilor, asistență internațională de consultanță, asistență tehnică și financiară la nivel de firmă, precum și instruirea personalului. Potrivit datelor prezentate, sectorul vitivinicol reprezintă 3,2% din PIB-ul țării și 7,5% din totalul exporturilor, România fiind cea mai importantă destinație de export pentru vinul îmbuteliat. În Registrul vinurilor sunt înregistrate 187 de vinării, dintre care 68 cu podgorii proprii. Aceste rezultate se datorează și suportului acordat sectorului de către USAID. În acest context, directorul misiunii a menționat că a avut o colaborare fructuoasă cu producătorii de vin, precum și cu Oficiul Național al Viei și Vinului în dezvoltarea proiectelor de competitivitate. Un alt sector, dezvoltarea căruia a fost susținută de proiectele USAID, este turismul, un sector complementar celui vinicol, pentru că vinăriile reprezintă cea mai importantă atracție turistică. Astfel, în structurile de cazare au fost plasați 365 de mii de turiști, dintre care 160 mii de turiști străini. Cei mai mulți provin din România și Ucraina, iar direcțiile cu cele mai mari oportunități de dezvoltare sunt turismul agricol, rural și experențial. Industria ușoară, fiind susținută de proiectele implementate de USAID, de asemenea a înregistrat succese în ultimii ani. Astfel, au fost create peste 650 de întreprinderi, majoritatea micro și mici, precum și peste 30 de mii de locuri de muncă. Această industrie asigură 15% din exporturile Moldovei, iar principalele piețe de export sunt Italia și România. Studiul mai arată că, în perioada anilor 2015-2018, salariile din această industrie au crescut cu 32%, iar în companiile asistate de USAID salariile croitorilor a crescut cu 40%. Este de menționat că, datorită suportului USAID, în țara noastră au fost lansate mai multe branduri de haine, care sunt recunoscute în tot mai multe țări. Sectorul IT a reușit să majoreze exporturile de circa 40 de ori, iar salariul mediu lunar în această ramură este de două ori mai mare decât media pe țară. În același timp, sectorul creștere constant, inclusiv datorită impozitului unic de 7% al rezidenților parcurilor IT, introducerea acestuia fiind susținută de USAID. Un succes este Centrul de excelență Tekwill creat cu sprijinul USAID și al Guvernului Suediei și implementat de Asociația Moldovenească a Companiilor TIC (ATIC) în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova. La moment, acesta oferă servicii de instruire pentru circa 18 mii de persoane anual. USAID a implementat și alte proiecte în acest domeniu, cum ar fi Orașul Digital StarNet, ZipHouse, ArtCOR - proiect dedicat serviciilor creative, cursurilor de robotică etc. Totodată, directorul misiunii a anunțat că, USAID este în proces de elaborare a unei noi strategii de dezvoltare a proiectelor de competitivitate în Republica Moldova. O prioritate pentru anii următori ar fi lansarea unui proiect similar cu Tekwill la Bălți pentru a crea o conexiune dintre mediul de business și cel academic din regiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.