17
07 2017
992

UTA Găgăuză va obţine granturi pentru implementarea Programului ”Măsuri de consolidare a încrederii”

Negocierea și semnarea unui amendament la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” din 26 martie 2014 a fost aprobat de Guvern. Decizia Executivului este publicată în Monitorul Oficial din 14 iulie. Amendamentul prevede extinderea termenului de implementare a componentei IV a Acordului nominalizat ”Integrarea UTA Găgăuze în cadrul național de dezvoltare regională”, termenul de implementare fiind extins pentru 24 luni. În opinia Guvernului, extinderea termenului va permite valorificarea deplină a mijloacelor bănești alocate și implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în Program. Componenta IV preconizează oferirea suportului APL din UTA Găgăuză în planificarea strategiilor de dezvoltare pentru regiune, armonizarea cu prevederile Strategiei naționale de dezvoltare regională. De asemenea, această componentă include activități de susținere a încrederii și a desfășurării dialogului dintre autoritățile publice centrale și cele ale UTA Găgăuze pentru definirea unui cadru legal, acceptat în comun, de implementare a Legii privind statutul UTA Găgăuze, în conformitate cu Constituția RM. Ideea este ca atât cadrul juridic, cât și prioritățile strategice ale UTA Găgăuze să fie integrate în politicile de dezvoltare la nivel național. Acțiunile vor fi puse în aplicare prin acordarea granturilor pentru implementarea Programului direct către UTA Găgăuză. Amendamentul, încheiat prin schimb de note, va avea semnătura prim-ministrului Republicii Moldova, iar din partea UE - a Directorului pentru relațiile cu țările din vecinătatea estică și va intra în vigoare la data semnării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.