05
03 2020
484

Utilități publice. Retragerea temporară din circuitul agricol sau silvic a terenurilor

Guvernul a susținut proiectul de lege pentru modificarea art. 74 din Codul funciar nr. 828/1991 (Cod). Propunerile prevăd posibilitatea oferirii permisiunii de retragere temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic pentru executarea lucrărilor de extragere, până la o adâncime de 5 m, a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului pentru construcția, reparația, modernizarea și extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecție contra inundațiilor, pentru prevenirea, stoparea și lichidarea consecințelor proceselor geologice periculoase. Astfel, se va permite obținerea, în termene rezonabile, a dreptului de a efectua lucrări de extragere pentru utilitățile publice enumerate supra și cazurile prevăzute în art. 28 alin. (4) din Codul subsolului nr. 3/2009, conform căruia lucrările respective urmează a fi efectuate în corespundere cu proiectele de execuție coordonate cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale și supuse expertizei ecologice de stat sau evaluării impactului asupra mediului efectuată de către Agenția de Mediu, cu acordul proprietarului terenului. Prin urmare, Guvernul consideră că este necesară completarea proiectului cu prevederi precum că lucrările de extragere respective urmează a fi efectuate în baza proiectelor de execuție, coordonate și supuse expertizei ecologice de stat sau evaluării impactului asupra mediului de către autoritățile abilitate. Ținând cont de faptul că, pentru executarea lucrărilor de extragere a minereurilor, proiectul de lege prevede retragerea temporară a terenurilor din circuitul silvic, nefiind admisă scoaterea definitivă a lor din fondul forestier, aceasta va fi permisă doar în cazuri excepționale și numai în baza unei hotărâri de Guvern, pentru a nu admite reducerea și fragmentarea suprafețelor fondului forestier. În acest context, este propusă completare inițiativei cu norme prin care să fie interzisă efectuarea lucrărilor de extragere de pe terenurile din fondul forestier acoperite cu vegetație forestieră.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.