07
05 2019
612

Utilizarea infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, discutată pe lângă CE

Aspectele ce țin de implementarea Legii nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice au fost discutate în cadrul unei ședințe tehnice a Grupului de lucru nr. 3 al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. La discuții au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANCRETI), ai Asociației Investitorilor Străini și ale companiilor operatori de telefonie mobilă. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a evidenția impedimentele, dar și autoritățile care refuză respectarea Legii menționate. În cadrul ședinței au fost abordate aspectele tehnice, precum și cazuri concrete, fiind analizate și posibile soluții pentru a depăși situația creată. Astfel, participanții la discuții au propus Cancelariei de Stat să emită o circulară în adresa oficiilor teritoriale, în sensul instruirii colaboratorilor referitor la unele aspecte practice, dar și facilitarea implementării Legii, în special cele ce vizează termenul și tarifele accesului pe proprietățile administrate de autoritățile publice locale. De asemenea, se recomandă ANCRETI elaborarea și expedierea către Curtea de Conturi a unei note informative referitor la aplicarea practică a Legii, iar Agenția Proprietății Publice va emite o circulară în adresa întreprinderilor din subordine. Totodată, la acest subiect Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru va organiza ședințe tehnice cu participarea reprezentanților ANCRETI, mediului de afaceri, operatorilor de telefonie mobilă și a instituțiilor publice, în cadrul cărora urmează a fi identificate problemele în procesul de implementare a Legii. Evenimentul a fost organizat la solicitarea Asociației Investitorilor Străini. Notă: Legea nr. 28/2016 reglementează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, întreţinerii, demontării, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, utilizarea partajată a elementelor de infrastructură fizică amplasate în proprietatea publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice și autorizarea construirii, demontării, înlocuirii sau transferului reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.