18
09 2013
2176

Utilizînd sistemul Mpay "scăpăm de corupţie, cîștigăm timp și devenim eficienți"

Pe data de 17 septembrie, în incinta Bibliotecii Publice „A. Donici” din oraşul Orhei a avut loc lansarea Serviciului Guvernamental de Plaţi Electronice Mpay. Organizatorii evenimentului planifică şi în continuare prezentarea sistemelor de plăţi electronice în diferite localităţi ale ţării, fapt care ar dezvolta şi ar conecta toate regiunile la asemenea servicii, nu doar capitala.

La prezentare au fost discutate avantajele sistemului informaţional, cu ajutorul căruia pot fi achitate diverse servicii publice online, prin intermediul a mai multor instrumente, ca de exemplu: carduri bancare, terminale de plată, sisteme e-banking şi plăţi în numerar.

În cadrul evenimentului au participat cu discursuri: Prim-ministrul RM, Iurie Leanca, Guvernatorul BNM, Dorin Drăguţanu, Directoarea Centrului de Guvernare Electronică, Stela Mocan şi Iurie Ţurcanu, Directorul adjunct al Centrului.

Prim-ministrul Iurie Leancă a fost unul dintre cei patru benefeciari, care în practică au demostrat că, achitarea serviciilor publice, utilizînd un astfel de sistem, prezintă întradevăr un mod simplu, comod şi rapid.

Astfel, Guvernul mai face un pas pentru a fi mai aproape de cetățeni și a le ușura viața. În secolul digital interacțiunea dintre autorități și cetățeni poate avea loc cu succes şi în spațiul virtual, în acest fel, scăpăm de corupție, cîștigăm timp și devenim eficienți şi mai transparenţi. Totodată, crește calitatea serviciilor publice”, a menționat Prim-ministrul.

Prin urmare serviciul va fi accesibil atît pentru cei din țară, cît și pentru moldovenii din diasporă.

La etapa actuală sunt posibile de achitat serviciile ÎS “Cadastru” şi ÎS “Registru”, taxa pentru e-Cazier, taxa pentru procurarea mijloacelor de identificare a animalelor domestice, amenzile rutiere, tarifele pentru obţinerea duplicatelor şi extraselor de acte la stare civilă, costul documentelor primare tipizate eliberate de Serviciul Fiscal de Stat

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 280 din 24.04.2013 cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), achitarea serviciilor publice se efectuează fără comision, atît pentru persoanele fizice, cît şi pentru cele juridice. Deşi pînă acum sunt posibile de achitat doar plaţile publice, în viitorul apropiat prin acest sistem vor fi achitate şi cele comerciale.

Ce ţine de plăţile fiscale, spune Iurie Ţurcanu, la moment dat este posibil de achitat doar formularele tipizate primare, însă în acest an se pregăteşte o mărire considerabilă a posibilelor plăţi publice, deoarece conform indicaţiei din Hotărîrea Guvernului Nr. 280, pînă la sfîrşitul anului trebuie integrate toate serviciile publice în Mpay, inclusiv şi cele ce ţin de impozite.

Deţinatorii semnăturii electronice Mpass pot accesa acest serviciu cu ajutorul telefonului mobil.

În prezent se discută şi posibilitatea livrării documentelor achitate prin intermediul sistemului Mpay direct la domiciliu, ceea ce ar constitui un avantaj considerabil pentru utilizatorii serviciului.

Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice Mpay este implementat de Centrul de Guvernare Electronică, Centrul pentru Telecomunicații Speciale în colaborare cu Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, operatorii de plăţi (Moldova Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank, Banca de Economii, QIWI Moldova) și compania Q Systems în cadrul proiectului “e-Transformarea Guvernării” al Băncii Mondiale.

7 imagini

  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 1 din 7
  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 2 din 7
  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 3 din 7
  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 4 din 7
  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 5 din 7
  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 6 din 7
  • Lansarea sistemului informaţional de plăţi publice online Mpay
foto 7 din 7

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.