03
02 2017
806

Va fi instituit un Consiliu consultativ pentru IMM-uri

Întreprinderile Mici şi Mijlocii din Republica Moldova vor avea un Consiliu consultativ, creat pe lângă Ministerul Economiei. Proiectul a fost aprobat la 1 februarie 2017 în cadrul ședinței Guvernului. Instituirea Consiliului a fost aprobată de Guvern cu scopul sporirii gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurarea informării, consultării şi participării active a reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor, organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative din domeniu. Consiliul va fi format din 29 de persoane – preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. Membrii Consiliului sunt reprezentanţi ai sectorului public, privat şi asociativ, cu un mandat de 5 ani. Din componenţa Consiliului vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Ecologic, Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Reţelei Incubatoarelor de Afaceri, Centrului Analitic Expert-Group etc. Organul va identifica problemele şi necesităţile IMM-urilor, va prezenta Ministerului Economiei opinia comunităţii de afaceri privind interesele IMM-urilor, va înainta propuneri de îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ, va acorda asistenţă în promovarea politicilor de susţinere a dezvoltării sectorului IMM-uri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.