Știri

Valeriu Lazăr: Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor pentru mediul de afaceri a fost realizată în proporție de 90%

Cca 90% din cele 44 de acțiuni prevăzute în Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pot fi considerate realizate sau la o etapă avansată de implementare, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei,Valeriu Lazăr, care a prezentat în ședința Guvernului raportul trimestrial privind implementarea Foii de parcurs, cu date cumulative pentru perioada 25 septembrie 2013 – 15 mai 2014. Acţiunile incluse în document au fost axate pe abordarea ţintită a constrângerilor şi problemelor pentru fiecare domeniu de intervenţie identificate atât de Strategia Reformei de Reglementare, cât şi de reformele analizate în Raportul Doing Business al Băncii Mondiale. De altfel, multe din acțiunile realizate vor fi reflectate în raportul Băncii Mondiale pentru anul 2015, colectarea datelor pentru acesta fiind inițiată recent, a precizat ministrul Economiei. Principalele realizări vizează perfecţionarea cadrului normativ care reglementează activitatea antreprenorială la fiecare etapă a ciclului de viaţă a unei afaceri şi creează condiţii favorabile pentru dezvoltare, fiind adoptate un şir de legi, aprobate acte normative guvernamentale şi departamentale. Astfel, a fost modificat Codul fiscal, Serviciul fiscal de stat și cel Vamal fiind obligate să elaboreze analiza a impactului de reglementare pentru proiectele de acte legislative şi normative din domeniul fiscal şi vamal, care reglementează activitatea de întreprinzător și să le publice în Monitorul oficial; stabilită o singură sancțiune pentru contravenţiile vamale, astfel încât agentul constatator să nu poată alege o sancţiune mai blândă sau mai aspră pentru o singură încălcare; a fost prelungit termenul de achitare a TVA şi a taxei vamale în limita de 180 zile de la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor pentru export. Totodată, s-a obținut reducerea, cu 3,5% şi respectiv 6%, comparativ cu luna ianuarie 2014, a controalelor fizice la import și export. A fost stabilit timpul maxim de 20 de minute pentru vămuirea declaraţiilor vamale pe culoar verde de vămuire și extins programul de muncă la 11 posturi vamale, care activează pe parcursul întregii săptămâni între orele 8:00 – 20:00. Totodată, a fost eliminată procedura de "deschidere a unui cont bancar temporar şi depunerea a cel puţin 40% din capitalul social al societăţii” în cadrul procedurii de deschidere a unei întreprinderi, a fost introdusă e-licențierea, simplificate procedurile de obţinere a actelor permisive în construcţie, care permite reducerea numărului de proceduri de la 26 la 12, a duratei de la 291 la 70 zile și a costurilor de la 17270 lei la 5329 lei. Totodată, potrivit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, cele mai mari dificultăţi au fost identificate în procesul de instituire a „ghişeelor unice” în cadrul autorităţilor emitente de acte permisive. Astfel, din cele 57 acte permisive pentru care urmează a fi instituite obligatoriu ghişee unice de către 15 autorităţi, la situaţia din 15 mai curent, au fost elaborate Regulamente de funcționare doar de către 9 instituţii pentru 26 de acte permisive. Cea mai mare îngrijorare o reprezintă faptul că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în responsabilitatea căruia se află instituirea ghişeelor unice pentru eliberarea a 26 acte permisiv și pentru care, până în prezent, nu s-a raportat realizarea acțiunilor necesare. În cadrul ședinței Guvernului, Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a cerut consolidarea activității comune a Cancelariei de stat și a ministerelor în promovarea actelor normative și legislative parte a reformei de reglementare, precum și autorităților publice - șă-și realizeze angajamentele asumate. Printre acestea se numără revizuirea legislaţiei muncii în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, elaborarea mecanismului „un singur cont al contribuabilului”, revizuirea legislaţiei fiscale cu privire la crearea premiselor pentru dezvoltarea pieţei financiare nebancare, promovarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice și altele.

Instituții:

Ministerul Economiei

1758 vizualizări

Data publicării:

21 Mai /2014 17:35

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

ministerul finanţe | legislația fiscala | Afacere | Valeriu Lazar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon