13
04 2022
230

Veniturile BASS s-au majorat cu 13,1%

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost suplinit în primele 3 luni ale anului cu 8,17 mld. lei, veniturile constituind 26,2% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei, comunica Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 4,092 mld. lei sau 22,3% din suma anuală prevăzută de 18,368 mld. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 473,0 mil. lei sau cu 13,1% faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2021.

 

Alte venituri au fost încasate în sumă de 93,2 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri (sau 92,1 mil. lei) o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 39,2%.

 

Transferurile de la bugetul de stat sunt finanţate în sumă de 3,99 mld. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  • 2520,9 mil. lei – pentru plata  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 26,2% din suma anuală prevăzută de 9,2 mld. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 742,2 mil. lei sau cu 41,7% mai mari;
  • 1465,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 50,0% din planul anual stabilit.

 

Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 7,56 mld. lei sau 24,3% din suma anuală planificată de 31,22 mld. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor executate a fost mai mare cu 1,17 mld. lei sau cu 18,3%.

 

În lunile ianuarie-martie ale anului 2022, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 595,3 mil. lei. Suma respectivă a constituit soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 aprilie 2022 şi a fost utilizată pentru finanţarea pensiilor în primele zile ale lunii aprilie, conform graficului de plată.


via | cnas.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.