06
01 2017
12293

Veniturile, din care nu se calculează contribuțiile sociale de stat obligatorii

În Monitorul Oficial din data de 27 decembrie 2017 a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. În anexa nr.5 a Legii respective sunt stipulate tipurile de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, conform anexei, nu se calculează contribuţiile din veniturile ce provin din ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală și în alte circumstanțe excepționale, acordat prin Hotărâre de Guvern sau prin decizia autorității publice locale, prin decizia consiliului Fondului republican sau a consiliului fondului local de susținere socială a populației. De asemenea, nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat din ajutorul material acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază, a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie. Totodată, pentru cheltuielile de transport, hrana angajaților și studiile profesionale, suportate și organizate de angajator, la fel nu se execută calculele menționate. Este important să cunoaștem că nu se calculează contribuțiile respective nici din retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere și nici din indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Din sumele plătite pentru drepturile de autor și cele obținute în baza unei convenții civile, cu excepția veniturilor obținute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau pentru prestarea de servicii, la fel, nu se percep calcule. Nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii nici din sumele primite de persoanele fizice asigurate sub formă de granturi sau ajutoare financiare cu titlul gratuit, acordate de instituțiile internaționale și naționale, de către organizațiile internaționale de binefacere. Potrivit prevederilor, nu se percep calulele menționate nici din sumele de compensare a pagubelor suportate de angajați în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, precum nici din sumele obținute de către deținătorii patentei de întreprinzător în urma executării de lucrări sau prestări de servicii aferente genului de activitate incluse în patenta de întreprinzător. Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii nu se calculează nici din ajutorul financiar, premiile și indemnizațiile obținute de către sportivi, antrenori și tehnicieni de la Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. De asemenea, nu se calculează contribuțiile nici din plățile compensatorii pentru donarea de sânge și nici din Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, științei și în alte domenii. Toate drepturile și veniturile din care nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii sunt stipluate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

1 comentarii

avatar
Noutate importanta. A fost exclus plafonul de 5 salarii medii pe economie pentru care se retine 6%.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.