29
11 2016
1223

Veniturile obținute din infracțiuni vor putea fi recuperate

În acest sens a fost elaborat Proiectul legii privind recuperarea bunurilor infracționale, care prevede instituirea Serviciului Recuperarea Bunurilor Infracționale. Scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităților și instrumentelor necesare recuperării bunurilor infracționale, în special din infracțiunile de corupție și spălare de bani. Proiectul de lege va permite crearea cadrului legal necesar pentru urmărirea bunurilor infracționale, acumularea probelor cu ajutorul investigațiilor financiare paralele, a cooperării interdepartamentale și a asistenței juridice internaționale, precum și pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea și întoarcerea bunurilor infracționale. Astfel, insituția care urmează a fi creată - Serviciul Recuperarea Bunurilor Infracționale (SRBI) - va avea statut de subdiviziune autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție și va avea competențe precum efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea actelor de constatare, evaluarea și administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate și confiscate, ținerea evidenței cu privire la bunurile infracționale. Totodată, SRBI va negocia repatrierea valorii bunurilor infracționale și va coopera la nivel internațional în vederea schimbului de informații cu instituții similare de peste hotare. Autorii consideră că crearea SRBI va contribui la sporirea veniturilor la buget prin asigurarea recuperării valorii bunurilor infracționale, dar totodată va duce și la diminuarea fenomenului corupției în țara noastră. În Republica Moldova, deși există un șir de instituții abilitate cu competențe de identificare și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni, totuși, activitatea acestora este disparată și nu există nici o coordonare sau o comunicare coerentă între ele. Proiectul își propune să compileze, în cadrul unei legi unitare, prevederile din domeniu, care sunt dispersate în mai multe acte normative și nu oferă claritatea, consecutivitatea și previzibilitatea necesară. Conform legii, bunurile infracționale ce au fost identificate vor putea fi indisponibilizate prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru, în condițiile de procedură penală, precum și prin decizia Serviciului Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare. Bunurile infracționale vor trece în proprietatea statului prin confiscare sau amendă, se vor restitui reclamantului sau vor trece în proprietatea victimei, a părții civile sau a reclamantului prin despăgubire, în dependență de hotărârea instanței de judecată. Potrivit proiectului, anual, 3% din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului prin decizie judecătorească și din valoarea negociată a bunurilor repatriate trecute la stat, se vor transfera adițional în bugetul CNA, iar din contul acestor mijloace vor fi asigurate necesitățile speciale ale Centrului și ale SRBI. Conform proiectului de lege, prevederile se vor aplica atât asupra bunurilor infracționale aflate pe teritoriul Republicii Moldova, cât și a celor din afara teritoriului ei. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul va adopta Regulamentul cu privire la administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate și confiscate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.