13
11 2017
1379

Verificarea registrelor acţionarilor va fi achitată de emitenţii VM

Comisia Națională a Pieței Financiare, prin derogare de la prevederile art.6 din Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, va aproba bugetul necesar pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliare, stabilind și cheltuielile de verificare per acționar. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură în cadrul ședinței plenare de săptămâna trecută. De asemenea, prin proiect se propune ca cheltuielile aferente verificării registrelor deținătorilor de valori mobiliare, suportate de către CNPF, să fie compensate în contul Comisiei de către emitenți, proporțional numărului de acționari conform bugetului și cheltuielilor de verificare per acționar. Emitentul de valori mobiliare va fi obligat să achite aceste cheltuieli în decurs de 30 de zile calendaristice din momentul recepționării notificării CNPF despre finalizarea procedurii de verificare a registrului deținătorilor. Autorii menționează că implementarea proiectului nu va necesita alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.