12
12 2019
554

(video) Rata de bază va fi diminuată cu 2 puncte procentuale

Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt va fi diminuată cu 2 puncte procentuale și va constitui până la 5,5% anual. Anunțul a fost făcut de Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, în cadrul unui eveniment, fiind prezentate deciziile Comitetului executiv ale BNM din 11 decembrie. Această decizie vine ca urmare a Raportului asupra inflației din luna octombrie, unde noi deja am prevăzut că, în anul 2020, vom avea un mediu mai dezinflaționist, adică o inflație mică, spre deosebire de anul 2019, când am avut o inflație destul de înaltă, care la sfârșitul lunii noiembrie a constituit 7,1% și, probabil, va mai crește puțin în luna decembrie, a menționat Octavian Armașu. Potrivit guvernatorului, în anul 2019 am avut un impuls care a venit din partea creșterii salariilor, dar și a reformei fiscale care a dus la creșterea veniturilor cetățenilor, ceea ce a stimulat creșterea economică, dar și a avut impact asupra efectelor inflaționiste, iar în anul 2020 multe din acest efecte nu se observă. Referindu-ne la factorii interni, se atestă o creștere a salariilor și a pensiilor, dar aceasta nu este atât de suficient pentru a genera un impuls puternic pentru inflație. În același timp, dacă vorbim de factorii externi, aceștia la fel sunt destul de dezinflaționiști. Pentru anul viitor ne așteptăm ca prețurile la produsele petroliere să stagneze, ceea ce înseamnă că pe această componentă vom avea o inflație foarte mică. Potrivit prognozei experților internaționali și prețurile la produsele alimentare în anul 2020 vor avea o creștere foarte modestă, iar produsele alimentare sunt o componentă importantă în stabilirea Indicelui prețurilor de consum, a adăugat guvernatorul. În acest context, șeful BNM a menționat că Banca Națională va trebui să își ajusteze politicile în direcția unei relaxări, deoarece în anul viitor se așteaptă o reducere a inflației. Totodată, se vor diminua ratele de dobândă la creditele overnight cu 2,0 puncte procentuale (de la 10,5% până la 8,5% anual) și la depozitele overnight cu 2,0 puncte procentuale (de la 4,5% până la 2,5% anual). De asemenea, s-a decis și revizuirea normelor rezervelor valutare. Astfel, se prevede reducerea normei rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă. În decizia de politică monetară se mai spune că, începând cu trimestrul I 2020, inflația va decelera sub impactul diminuării cererii agregate pe seama atenuării cererii de consum și a celei externe ca urmare a temperării activității economice mondiale, stagnării relative a ritmurilor de creștere a prețurilor internaționale la produsele alimentare și materii prime. Totodată, măsurile de politică monetară adoptate au drept scop menținerea inflației în intervalul de variație al țintei de 5,0%. Acest obiectiv se va realiza prin încurajarea utilizării mai largi a monedei naționale în procesul de economisire și investiții, precum și în activitatea de creditare. Decizia respectivă va contribui și la stimularea activității economice interne, inclusiv a cererii de consum privat și guvernamental, va impulsiona activitatea investițională și va susține comerțul exterior. Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 ianuarie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.