28
09 2021
238

Vinul dealcoolizat: eliminarea barierelor tehnice

Dealcoolizarea este procedeul tehnologic de eliminare totală sau parțială a aloolului etilic din vinuri prin metoda evaporării în vid sau separării prin membrane sau distilați, ori prin combinarea acestora.Pentru a exclude riscurile ce țin de producerea și comercializarea vinurilor dealcoolizate, care la momentul de față nu sunt reglementate de legislația în vigoare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern prin care se propune reglementarea producerii și punerii pe piață a respectivului produs, ceea ce va conduce și la eliminarea barierelor tehnice din comerț și a concurenței neloiale a producătorilor de vinuri din această categorie, precum și la crearea condițiilor de protecție a consumatorilor. Astfel, vinul dealcoolizat este produsul alimentar care se obține prin diferite metode de dealcoolizare parțială sau totală a vinului materie primă sec sau a mustului de struguri concentrat, mustului de struguri concentrat rectificat sau a mustului de struguri sulfitat. Acesta poate fi îndulcit, aromatizat și poate avea o concentrație alcoolică dobândită pentru vinul fără alcool de cel mult 0,5% vol. și pentru cel slab alcoolic – de la 0,6% până la 8,0% vol.La producerea acestora, registrul de evidență a vinurilor trebuie să conțină date privind volumul vinului supus dealcoolizării, concentrația alcoolică dobândită, metoda de dealcoolizare, volumul obținut urmare a procesului dealcoolizării și concentrația alcoolică a vinului.Autorii proiectului consideră că, prin completarea cadrului normativ cu această categorie de produs se va reduce riscul fabricării unor produse nesigure, producătorii fiind obligați să respecte aceleași prevederi ca și producătorii celorlalte vinuri din struguri, ceea ce va reduce și riscul de concurența neloială.Impactul de reglementare al proiectului va fi analizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător de astăzi, 28 septembrie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.