26
07 2017
965

Vom prelua experiența Lituaniei în domeniul relațiilor de muncă și dialogului social

Cooperarea în domeniul muncii, protecției sociale și familiei dintre MMPSF din Republica Moldova și Ministerul Securității Sociale și Muncii din Republica Lituania se va intensifica. Guvernul a aprobat Acordul interinstituțional (interministerial) în acest sens. Textul Acordului poate fi vizualizat în ediția Monitorului Oficial din 21 iulie. Acordul prevede schimb de informaţii şi experienţă în domeniile relaţiilor de muncă şi dialogului social, politicilor salariale, dezvoltării resurselor umane şi politicilor de plasare a cetăţenilor în câmpul muncii. De asemenea, părțile semnatare își propun să facă schimb de informații și experiență în elaborarea politicilor privind securitatea şi sănătatea muncii, asigurarea socială, protecția persoanelor cu dizabilităţi. Aspecte importante ale colaborării urmează să devină cele ce țin de asigurarea egalității de gen şi combaterea violenţei domestice, protecția drepturilor copiilor, migrația de muncă. Acordul prevede transmiterea către specialiștii moldoveni a experienței în valorificarea Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene. Părțile semnatare, potrivit Acordului, și-au mai propus să facă schimb al grupurilor de experţi, să participe la conferinţe, seminare şi alte evenimente internaţionale, ce se vor desfășura pe teritoriul ambelor țări. În acest context, partea Lituaniană, când va primi o delegaţie din Republica Moldova, va acoperi cheltuielile pentru călătorie, hotel și masă pentru maximum 5 persoane per vizită (pot fi programate până la 2 vizite pe an pentru delegaţii din Republica Moldova). Aceleaşi condiţii sunt valabile pentru reprezentaţii părţii lituane în Republica Moldova. Partea moldovenească s-a angajat, după posibilitate, să dezvolte proiecte şi activităţi eligibile pentru finanţare din mecanismele financiare ale Uniunii Europene şi altor structuri internaţionale. Acordul va putea fi modificat sau completat la înţelegerea reciprocă a Părţilor, exprimată în scris, iar amendamentele la Acord vor foi perfectate prin Protocoale adiționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.