10
05 2017
1175

ZEL Expo-Business-Chişinău va activa până în 2035

Modificarea configuraţei teritoriului zonelor libere, precum şi modificarea termenului de activitate a acestora, inclusiv suspendarea funcţionării unei subzone, se va efectua numai prin adoptarea unei legi corespunzătoare la propunerea Guvernului. Proiectul de lege ce prevede reglementarea unor aspecte legate de activitatea ZEL-urilor a fost votat în lectură finală în cadrul şedinţei plenare din săptămâna trecută. Iniţiativa legislativă are drept scop perfecţionarea calităţii managementului administraţiei Zonelor Economice Libere în vederea atragerii de noi investiţii şi asigurarea realizării proiectelor economice existente, precum şi intensificarea rolului Ministerului Economiei în vederea sporirii eficienţei implementării politicii statului în acest domeniu, a menţionat Preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Ştefan Creangă. Totodată, Ministerul Economiei, în aspect de efectuare a controalelor de stat, va prezenta Guvernului lista propunerilor şi graficul controalelor pentru rezidenţii din ZEL. Un punct important al proiectului este prelungirea termenului de activitate a Zonei Economice Libere Expo-Business- Chişinău până în anul 2035 şi, respectiv, acest termen se extinde şi pentru Parcul de Producţie Taraclia, a adăugat Preşedintele Comisiei. Menţionăm, că potrivit Legii nr. 625 din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chişinău, activitatea zonei urma să fie încetată la 28 decembrie 2025. Proiectul prevede că propunerile de modificare a configuraţiei zonei libere, a termenului de activitate a configuraţiei sau a termenului de activitate trebuie să conţină explicaţia şi argumentarea economică a oportunităţii acestei modificări. Până la aprobarea de către Guvern a deciziei asupra acestor modificări se efectuează o expertiză de către Ministerul Economiei. Modificarea configuraţiei zonei libere sau termenului de activitate nu se admite, dacă expertiza constată că introducerea modificării ar cauza prejudicii altor rezidenţi ai zonei libere sau agenţilor economici din exteriorul zonei libere, precum şi statului. În cazul acceptării de către Ministerul Economiei a propunerii de modificare a configuraţiei zonei libere sau a termenului de activitate, ministerul va prezenta spre aprobare Guvernului proiectul legii corespunzătoare. Administraţia va coordona activităţile sale cu Ministerul Economiei, în ceea ce priveşte atragerea investiţiilor, promovarea exporturilor rezidenţilor zonei libere, precum şi elaborarea şi punerea în aplicarea a planurilor de dezvoltare a zonei libere. Potrivit proiectului, Ministerul Economiei va efectua controlul privind respectarea condiţiilor contractului de management şi executarea de către administratorul principal a funcţiilor sale. Proiectul conţine specificaţii ce ţin de anumite atribuţii ale administratorului zonei. Astfel, administratorul principal va fi obligat să aprobe Regulamentul privind salarizarea administraţiei zonei libere corespunzătoare, coordonat în prealabil cu Ministerul Economiei, precum şi textul contractului între administraţie şi rezident, orice modificare, suspendare şi încetare a acestuia. Pentru efectuarea controalelor planificate, autorităţile cu funcţie de control vor prezenta, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, în adresa Ministerului Economiei, propunerile sale cu privire la controlul rezidenţilor ZEL în anul următor, iar Ministerul Economiei va prezenta Guvernului spre examinare şi aprobare graficul rezidenţilor pentru anul următor. Potrivit autorilor, lipsa unei structuri integre privind administrarea zonelor libere face dificilă efectuarea unei politici de stat unice în domeniul zonelor libere şi conduce la cheltuirea ineficientă a plăţilor şi taxelor zonale colectate. Conform datelor din proiect, în prezent sunt 7 zone libere și 22 subzone, care sunt amplasate în toate regiunile ţării. În aceste zone sunt înregistraţi 155 de rezidenţi, al căror vânzări de mărfuri şi servicii pentru anul 2015 au depăşit 4,5 mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.